Sökning: "Livscykelhantering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Livscykelhantering.

 1. 1. Application management from a lifecycle perspective : A case study at the Social Insurance Agency

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Melenie Lindh; Rebecca Magnell; [2014]
  Nyckelord :Management accounting; Application Lifecycle Management; Technical debt.; ALM; Extern Redovisning; Livscykelhantering; Teknisk skuld;

  Sammanfattning : The development of Information Technology is, according to the Swedish Government, the most important area of development. The costs of IT in governmental agencies are somewhere in between 20 to 25 billion SEK, paid by taxpayers and one of the largest cost items in the Swedish governments resources. LÄS MER

 2. 2. Application Portfolio Management : En fallstudie på Saab Group

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Andreas Carlsson; Johan Christensson; [2009]
  Nyckelord :Application Portfolio Management; applikationsportfölj; applikation; ITIL; affärsmässig förvaltningsstyrning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar organisering av applikationsportföljer. En applikationsportfölj är enligtvår definition i denna uppsats det samlade antalet applikationer som finns inom en verksamhet ochen applikation är ett informationssystem som används direkt i verksamheten. LÄS MER