Sökning: "Livscykelkostnadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Livscykelkostnadsanalys.

 1. 1. Kostnader för varsam renovering : En kartläggning och jämförande livscykelkostnadsanalys av vanliga varsamma renoveringsåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Varsam renovering; LCC; kostnader;

  Sammanfattning : En betydande andel av byggnaderna i Sverige, såväl som i Norrbotten, besitter någon form av kulturhistoriska värden som bör bevaras. Byggnaderna omfattas ofta av olika typer av skyddsbestämmelser som på något sätt syftar till att bevara dessa värden. LÄS MER

 2. 2. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER

 3. 3. Energi- och kostnadsmässig jämförelse av FTX- och FVP-system i ett flerbostadshus : Jämförelse av ventilationssystem i ett flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Nathalie Tofte; [2021]
  Nyckelord :Ventilationssystem; FTX; lägenhetsaggregat; FVP; livscykelkostnadsanalys; energiberäkning;

  Sammanfattning : The choice of heating system and to add heat recovery is becoming increasinglyimportant in order to meet the climate goals. The need for renovation of homesbuilt in the so-called million program is extensive. LÄS MER

 4. 4. LCA OCH LCC FÖR FLERBOSTADSHUS : Trä och betong ur ett miljö- och ekonomiperspektiv på uppdrag av Kommunfastigheter i Eskilstuna AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Taofik Bakkour; Larsa Khazal; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; livscykelkostnadsanalys; flerbostadshus; trästomme; betongstomme; miljöpåverkan; investeringskostnad; helhetsbedömning; byggnadsproduktion; underhåll;

  Sammanfattning : The building construction business in Sweden stands for approximately a third of greenhouse gas emissions nationally. Great focus on environmental work and a good attitude towards a climate-smart construction process have today evolved to a genuine discussion about the way that fits in to secure future generations. LÄS MER

 5. 5. Interoperability Study of the European and Chinese Railway Signalling Systems : Case study in Ethiopia

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Kebron Temedo Tana; [2021]
  Nyckelord :Chinese Train Control System; European Train Control System; European Rail Traffic Management System; Ethiopian Railway Corporation; Signalling; Chinese Train Control System; European Train Control System; European Rail Traffic Management System; Ethiopian Railway Corporation; Signalsystem;

  Sammanfattning : The railway industry in Ethiopia has been an important way of communication and transportation for a long time. It is a developing sector with many national plans for future investments. However, the current major corridors of Ethio­-Djibouti and Awash­-Weldiya have interoperability issues due to two different signalling systems being used. LÄS MER