Sökning: "Livsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Livsfrågor.

 1. 1. ”Jag är själv inte särskilt troende, men jag tycker att religion är viktigt” : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers syn på religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Palm; Dilan Rahman; [2022]
  Nyckelord :religionsdidaktik; interkulturalitet; interkulturellt perspektiv; existentiella frågor; livssyn; religionskunskap; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i religionsdidaktik med syfte att beskriva hur gymnasieelever som studerar religionskunskap talar om sin uppfattning om religionsämnet och religionens betydelse för dem. Intervjuerna i studien fokuserade på gymnasieelevernas förväntningar på religion, livsfrågor och undervisning. LÄS MER

 2. 2. Livsfrågor i skolan=Livsviktigt? : En kvalitativ studie om och hur livsfrågor behandlas inom religionskunskap och elevhälsa i grundskolans senare år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexandra Möller; [2022]
  Nyckelord :religionskunskap; undervisning; livsfrågor; livskompetens; elevhälsa;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats var att belysa livsfrågors plats i religionsundervisningen på högstadiet genom religionslärarnas ögon och undersöka om diskussionerna kunde vara ett stöd för eleverna även i det privata livet genom att öka deras självreflektion och livskompetens. Även elevhälsan behandlades i studien för att undersöka om ett samarbete mellan dem och religionslärarna skulle kunna vara möjligt och fruktbart, då de dagligen möter elever i existentiella samtal. LÄS MER

 3. 3. Lärares perspektiv på undervisningen om etik och livsfrågor : Hur de tolkar lärandemålen kring det samt säger sig arbeta med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Education; teachers experiences; religion; life issues; ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to study how teachers interpret the curriculum about ethics and life issues, and how they say to educate about it to find good examples on education on this complex subject. Earlier research has shown that these questions mainly are processed as a reaction of a conflict, and not so much scheduled in class. LÄS MER

 4. 4. Elevers läsning och samtal kring livsfrågor : En kvalitativ studie om elevers tankar kring livsfrågor utifrån litteratur och textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Johansson; [2022]
  Nyckelord :textsamtal; livsfrågor; litteratur; årskurs 3; text discussion; life issues; literature; year 3;

  Sammanfattning : Textsamtal har en viktig roll i undervisningen och för elevernas lärande. Genom att delta i textsamtal kan eleverna utveckla sina läsförmågor, språkligaförmågor och läsförståelseförmågor. LÄS MER

 5. 5. Låt oss prata om konflikthantering : En kvalitativ studie om hur f-3-lärare i SO-undervisningen ger verktyg till elever att hantera konflikter mellan varandra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Irma Borg; Hanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Konflikthantering; Livsfrågor; Verktyg; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i f-3 arbetar med livsfrågor kopplat till konflikthantering mellan elever. Denna studie har en kvalitativ ansats med ett teoretiskt perspektiv som utgår från fenomenologin. LÄS MER