Sökning: "Livskompetens"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Livskompetens.

 1. 1. ”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret” : En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Senad Mutic; Bengt Tall; [2017]
  Nyckelord :Social inkludering; ledarskap; Community work; frivilligt områdesbaserat socialt arbete; sport som intervention; ungdomar; fotboll och midnattsfotboll;

  Sammanfattning : I hela Västeuropa och i Sverige pågår en utveckling där välfärdsstaten sakta drar sig tillbaka och överlåter mer och mer av det sociala arbetet åt frivilliga. Det kan röra sig om organisationer, stiftelser, föreningar, eller enskilda individer. LÄS MER

 2. 2. Ett undervisningsmaterial i Livskompetens : Prövat på stödgrupper för tonåringar med kronisk sjudom

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Brittmari Ahlner; [2013]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Live Skills; Psychosocial support group; Salutogenes;

  Sammanfattning : Chronic illness is associated with conditions that may result in psychological ill-health in the adolescence. Consequently there is a need for development of preventive psychosocial support interventions for this target group. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk förståelse till utveckling av livskompetens och återerövrad hälsa- Berättelser om att övervinna en ätstörning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Anna Lindberg; Linda Back; [2008]
  Nyckelord :Knowledge; Process of learning; Competence of life; Recovery; Eating disorders.; Kunskap; Lärandeprocesser; Livskompetens; Tillfrisknande; Ätstörningar.;

  Sammanfattning : Sverige har många olika kliniker och institutioner som behandlar problem med ätstörningar och behandlingsformerna inom dessa är mycket varierande. Många av dem har lagt fokus på att ge sina patienter individanpassade resurser och ökad kunskap för att utifrån detta lära sig att ta eget ansvar för sitt tillfrisknande. LÄS MER