Sökning: "Livskris"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Livskris.

 1. 1. Kvinnors hälsa relaterat till behandlig av bröstcancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Nordén; Agnes Ådén; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Health; Treatment; Family and nurse; Bröstcancer; Hälsa; Behandling; Familj och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Beskedet kan innebära en livskris och en livsomställning. Kvinnan kan behöva hjälp och vägledning i den behandling som måste genomgås. LÄS MER

 2. 2. När livet får sig en vändning : En litteraturstudie utifrån patografier om unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fanny Hansen; Sonya Anton; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Cancer; Unga vuxna; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen drabbas många individer av en cancerdiagnos. Statistiken för 2017 visar att cirka 67 000 individer i Sverige fick en cancerdiagnos, där cirka 800 av dessa individer är unga vuxna mellan 16 till 30 år gamla. LÄS MER

 3. 3. Som en bergodalbana – hur relationen påverkas vid infertilitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Andersson; Hanna Johansson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; relation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Idag lider omkring 10–15 % av alla par i Sverige av infertilitet, WHO visar även likande siffror världen över. Infertilitet kan påverka mannen och kvinnan på ett emotionellt plan och skapa en livskris hos paret. LÄS MER

 4. 4. ”Vet inte om jag någonsin kommer bli densamma?” : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att ha överlevt cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Karlsson; Sandra Werner Johansson; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelser; erfarenheter; uppföljningsvård;

  Sammanfattning : Cancer är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Varje år drabbas 800 personer mellan 15-29 år. Det finns flera orsaker för att cancer ska utvecklas där rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna. Behandlingar inom cancervård är bland annat strålning, cytostatika och kirurgi. LÄS MER

 5. 5. Idrottsskada - tillfälligt uppehåll eller livskris : En kvalitativ studie om elitsatsande ungdomars psykiska reaktion under skadeuppehåll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niclas Hasselstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? Metod Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. LÄS MER