Sökning: "Livslängdsperspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Livslängdsperspektiv.

 1. 1. Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Beatrice Pettersson; Carolina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Moisture saftey; Robustness; Cost; Exterior wall; Light frame; Heavy frame; Construction details; Fuktsäkerhet; Robusthet; Kostnad; Yttervägg; Tung stomme; Lätt stomme; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. LÄS MER

 2. 2. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER