Sökning: "Livsleda"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Livsleda.

 1. 1. Djurassisterad terapi i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Söderman; Jessika Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Djurassisterad terapi; Psykisk ohälsa; Omvårdnad; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar och påverkar människors hälsa samt välbefinnande. Det har konsekvenser som livsleda och suicid. Behandlingar som vanligtvis används är psykofarmaka och psykoterapi men en komplementär behandling som djurassisterad terapi skulle eventuellt ytterligare kunna hjälpa patienten till ökat välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och deras sätt att identifiera och ha ett stödjande bemötande av äldre patienter med livsleda

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lena Holm; [2017]
  Nyckelord :Weariness of life; Existential life crises; Suicide; Elderly patients; Identify; Care for; Nurse; Livsleda; Livskris; Existentiell; Suicid; Äldre patienter; Identifiera; Bemöta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har visat sig att äldre, i västvärlden, utgör den grupp som begår flest självmord. Hög ålder medför nedsatt reservkapacitet och minskat motstånd mot yttre påfrestningar. Många äldre drabbas av depression, vilket är den vanligaste behandlingsbara riskfaktorn för livsleda och suicid. Samtidigt upplevs ofta ångest. LÄS MER