Sökning: "Livsloppsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Livsloppsperspektiv.

 1. 1. Att åldras som kvinna på landsbygden : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av villkor, hinder och möjligheter på landsbygden, ur ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Bengtsson; Camilla Nothnagel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning finns det ett samband mellan diskriminering i arbetslivet och instrumentell attityd till arbete? : En kvantitativ svensk enkätstudie utifrån ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Pernilla Winterskiöld; Ylva Andrén; [2021]
  Nyckelord :age; age discrimination; discrimination; discrimination at work; gender; job attitude; Sweden; work attitude; attityd; attityd till arbete; diskriminering; kön;

  Sammanfattning : Authors: Ylva Andrén & Pernilla Winterskiöld Title: To what extent is there a correlation between discrimination in work life and instrumental attitudes towards work?  -– A quantitative Swedish survey from a life course perspective. Subject presentation: There are seven grounds for discrimination, and we may all be subject to discrimination; male or female, young and old. LÄS MER

 3. 3. Född i fångenskap : En socialhistorisk studie av mödrar och barn på Stockholms Läns- och straffängelse åren 1900-1910

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Anna Zeniou; [2020]
  Nyckelord :Ogifta mödrar; Utomäktenskapliga barn; Utsatthet; Fängelse; Fångvård; Kvinnliga fångar; Barnhus; 1900-tal; Fosterbarnsvård; Barnadödlighet;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras livsloppet för 26 kvinnor som mellan åren 1900-1910 födde barn då de var fängslade på Stockholms Läns- och straffängelse. Även livsloppet för deras 27 barn födda i fängelset kartläggs. LÄS MER

 4. 4. Livsberättelser om att flytta till äldreboende : vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Engman; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Life course; life stories; life quality; retirement homes; turning points; god ålderdom; livsberättelser; livslopp; vändpunkter; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. LÄS MER

 5. 5. Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss : Änkors nyskapande av mellanmänskliga band

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Emelie Gidlund; Mette Kronhoff; [2018]
  Nyckelord :Äldre; tredje åldern; änkor; intimitet; livsloppsperspektiv; åldrande; framtid; socialpedagogik; socialgerontologi; relation.;

  Sammanfattning : En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och därför är det här en grupp som behöver uppmärksammas inom socialpedagogiken. Denna studie handlar om äldre änkors relationsskapande efter makens bortgång. LÄS MER