Sökning: "Livsmedelsgrossist"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Livsmedelsgrossist.

  1. 1. Social hållbar utveckling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Viktoria Johansson; Claes Rosén; [2012-10-16]
    Nyckelord :Försäljning; intern kommunikation; livsmedel; livsmedelsmärkning; livsmedelskedjan;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling består av tre grenar: ekonomisk, ekologisk och social. Tidigare forskning tyder dock på att fördelningen mellan dessa är mycket ojämn inom livsmedelsbranschen. De ekonomiska och ekologiska aspekterna väger oftast tyngre än de sociala. LÄS MER