Sökning: "Livsmedelskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Livsmedelskedja.

 1. 1. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av skandalen : en studie om hästen i livsmedelskedjan i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Ernstsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelskedja; hästkött; slakt; hästslakt;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie om häst i livsmedelskedjan i Sverige. Antalet hästar som gick till livsmedelsproduktion 2016 var 2668 vilket är det lägsta sedan mätningarnas start. Det motsvarar ungefär en femtedel av antalet avlivade hästar samma år. LÄS MER

 3. 3. Hur kan livsmedelsbutiker påverka matsvinnet? : En kvalitativ studie om returlogistik inom svensk dagligvaruhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Sjögren; Rebecka Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Returlogistik; hållbar livsmedelskedja; matsvinn; dagligvaruhandel; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion i världen, vilket medför stora belastningar på miljön där klimatförändringar, försurning av mark och exploatering av naturresurser är ett bidragande resultat. Detta medför även onödiga kostnader för samtliga aktörer i livsmedelskedjan, eftersom livsmedel som hade kunnat säljas och konsumeras nu har producerats förgäves. LÄS MER

 4. 4. Implementeringsprocessen för en hållbar livsmedelsförsörjning : - En kvalitativ studie av Jönköpings och Örebro läns regionala livsmedelsstrategier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Linda-Marie Brändström; [2018]
  Nyckelord :Food strategy; implementing process; national; regional; cooperation; Livsmedelsstrategi; implementeringsprocess; nationell; regional; samverkan;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government established a national food strategy “A National Food Strategy for Sweden -more jobs and sustainable growth throuout the country” which aims to achieve a long-termed sustainable and competitive food chain. The purpose of the strategy is to serve as a platform for which the Swedish politics is to form the food industry to the year 2030. LÄS MER

 5. 5. Matsvinn inom skolmåltider - En utforskande studie som visar vikten av kommunikation inom kommunal skolmåltid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nazila Fakhraee Tabar; Malin Karlsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Ekonomi; Göteborgsmodellen; kommunikation; Matsvinn; Miljö; Skolkök;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem som förekommer längs hela livsmedelskedjan och leder till att mat produceras i onödan. Det bidrar till utsläpp som påverkar miljön negativt. Därför finns det ett stort behov av att förebygga matsvinn för en mer hållbar livsmedelskedja. LÄS MER