Sökning: "Livsmedelskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Livsmedelskedja.

 1. 1. Svinn av grönsaker i primärproduktionen : En inblick hos fyra jordbrukare i Gävleborgs län med kopplingar till påverkande kosmetiska preferenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Henrietta Nygren; Kristin Unefäldt; [2020]
  Nyckelord :food waste; primary production; cosmetic preferences; quality demands; produktionssvinn; primärproduktion; kosmetiska preferenser; kvalitetskrav;

  Sammanfattning : This study provides an insight into the food waste in primary production of vegetables with links to the influencing cosmetic preferences from the consumer level. To study farmers, a qualitative approach has been chosen and a quantitative approach has been taken for the consumer. LÄS MER

 2. 2. Den fula grödans öde - En studie om svinn av grödor i primärproduktionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Dahling; Kajsa Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Primärproduktion; Standardiserade regelverk; Matsvinn; Livsmedelskedja; Primärproducent; Konsument; Systemteori;

  Sammanfattning : En av människans stora utmaningar för att kunna säkerställa framtidens matbehov är inte att använda mer investeringar och fysiska insatser för att öka livsmedelsproduktionen, utan istället att ta vara på den mat som slängs och minska den ineffektivitet som råder. Svinn av mat och livsmedel leder till ett ökande förbrukade naturresurser, utsläpp samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 3. Samverkan genom direkt råvaruhandel mellan lantbrukare och restauratörer i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Amanda Olsson; Hilde Weiser; [2019]
  Nyckelord :samarbete; lokal; livsmedelssystem; livsmedelsstrategi; regional handlingsplan; livsmedelskedja; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reko mat : Analys av REKO:s policy och nätverksstruktur ur ett antropologiskt-netnografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Axel Gruvaeus; [2019]
  Nyckelord :Local food markets; policy; network analysis; technoculture; social anthropology; nethnography; REKO; policy; nätverksanalys; teknokultur; socialantropologi; netnografi livsmedelskedjan; lokalproducerat; livsmedel; relationsmat;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks policy och nätverksstruktur för REKO-konceptet – ett sätt för små livsmedelsproducenter att genom Facebook samordna försäljning direkt till slutkonsumenter. Uppsatsen diskuterar REKO som ett samtidsfenomen påverkat av stora trender som den digitala omvandlingen av samhället och en allt längre livsmedelskedja. LÄS MER

 5. 5. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER