Sökning: "Livsmedelssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Livsmedelssäkerhet.

 1. 1. Avel för effektivare nötkreatursproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Olivia Jansson; [2019]
  Nyckelord :miljö; ekonomi; välfärd; avelsmål;

  Sammanfattning : För att en mer hållbar och effektiv animalieproduktion ska kunna uppnås behöver avelsarbetet utformas utifrån olika hållbarhetsaspekter. De hållbarhetsaspekter som tas upp i detta arbete är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. The ecological footprint of swedish sugar consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karin Holmstrand; [2019]
  Nyckelord :land use; sustainability; sugar;

  Sammanfattning : Climate change, loss of biodiversity and an ongoing population growth are challenging the global food production. Land is a scarce resource that is demanded for many purposes, reason why it is relevant to question how the arable land is used in the food production. LÄS MER

 3. 3. Revision inom mjölkproduktion : avvikelser i bedömningar av mjölkproduktionen och betydelsen av uppföljning

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Petersson; Viktor Ejdertun; [2019]
  Nyckelord :Fråga kon; kosignaler; mjölkkor; miljöhusesyn; Skånemejerier;

  Sammanfattning : Arbetet är baserat på Skånemejeriers Gårdsrevisioner från 2015 - 2018 genom rådgivningstjänsten Fråga kon. Arbetet fokuserades på punkterna; djuromsorg, stall- och närmiljö samt livsmedelssäkerhet och juverhälsa. Dessa punkter gav utformningen för indelning av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Aspects of ICT in Agriculture and Food Systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Luyao Yuan; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; ICT applications; food supply chain;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to explore ICT solutions in agriculture and food systems, and to analyze their sustainability aspects. As a result, a comprehensive picture of existing and coming ICT solutions along the food chain is presented based on extensive literature review. LÄS MER

 5. 5. Livsmedelshygieniska faktorer : En strukturell ekvationsmodell om studenters bakgrund, kunskap, beteende och attityd gällande livsmedelshygien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustaf Eskhult; [2019]
  Nyckelord :Strukturell ekvationsmodell; faktoranalys; livsmedelshygien; kunskap; attityd; beteende; Structural equation model; factor analysis; food hygiene; knowledge; attitude; behaviour;

  Sammanfattning : In a 2018 study based on descriptive statistics, students' knowledge and knowledge background, attitudes and self-reported behaviour regarding food hygiene are examined. The study found that education plays a role in the state of knowledge regarding food hygiene. LÄS MER