Sökning: "Livsmedelssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Livsmedelssäkerhet.

 1. 1. The ecological footprint of swedish sugar consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karin Holmstrand; [2019]
  Nyckelord :land use; sustainability; sugar;

  Sammanfattning : Climate change, loss of biodiversity and an ongoing population growth are challenging the global food production. Land is a scarce resource that is demanded for many purposes, reason why it is relevant to question how the arable land is used in the food production. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Aspects of ICT in Agriculture and Food Systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Luyao Yuan; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; ICT applications; food supply chain;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to explore ICT solutions in agriculture and food systems, and to analyze their sustainability aspects. As a result, a comprehensive picture of existing and coming ICT solutions along the food chain is presented based on extensive literature review. LÄS MER

 3. 3. Applicering av blockkedjeteknik på värdekedjor : Metod för ökad transparens i livsföretags förädlingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Saibel; Ylva Blomkvist; Gabriel Kitzler; [2018]
  Nyckelord :blockkedjor; värdekedjor; RFID-tagg; QR-kod;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker appliceringen av en blockkedja på svenska livsmedelsvärdekedjor. Studiens syfte är att undersöka teknikens potential för lagring av information i avsikt att förenkla spårning mellan olika led. LÄS MER

 4. 4. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av skandalen : en studie om hästen i livsmedelskedjan i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Ernstsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelskedja; hästkött; slakt; hästslakt;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie om häst i livsmedelskedjan i Sverige. Antalet hästar som gick till livsmedelsproduktion 2016 var 2668 vilket är det lägsta sedan mätningarnas start. Det motsvarar ungefär en femtedel av antalet avlivade hästar samma år. LÄS MER