Sökning: "Livsmedelssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Livsmedelssäkerhet.

 1. 1. Kommunikation av osäkerhet i EFSAs livsmedelsbedömningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Berivan Mirsa; [2023]
  Nyckelord :EFSA; livsmedels; säkerhet; kommunikation; osäkerhet; bedömningar; Science General;

  Sammanfattning : The European Food Safety Authority (EFSA) is an EU agency, providing scientific advice and standards surrounding risk assessment in order to maintain food safety in Europe. The aim of this study was to investigate how EFSA communicates uncertainty in conditions of their assessment and if the recommended guidelines by EFSA 2019 is fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 3. 3. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lundberg; [2023]
  Nyckelord :lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). LÄS MER

 4. 4. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Evelina Nabb; Taban Salim; [2022]
  Nyckelord :Redlighet; livsmedelshantering; livsmedelssäkerhet; delfi-metod; livsmedelsfusk;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har intresset för livsmedelssäkerhet ökat i hela världen och inte minst i Sverige. Redlighet är ett återkommande begrepp i Europaparlamentets och rådets förordningar som förknippas med livsmedelssäkerhet och blev därför genast intressant att titta närmare på och undersöka ifall lagen som stödjer redlighet verkligen följs i verksamheter som hanterar livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Offentlig kontroll av djurskydd i livsmedelsproduktion : Bedömningsutrymmet för hänsyn vid påfrestande förhållanden för verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Larsson; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig rätt; djurskydd; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas det förvaltningsrättsliga förfarandet offentlig kontroll som utförs i syfte att övervaka efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Djurhållning i näringsverksamheter som producerar livsmedel med animaliskt ursprung ska kontrolleras rutinmässigt. LÄS MER