Sökning: "Livsmedelssvinn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Livsmedelssvinn.

 1. 1. Dryckessvinn i enskilda hushåll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; [2015]
  Nyckelord :klimatpåverkan; svinn; matavfall; flytande livsmedel; drycker;

  Sammanfattning : Ett av de stora miljöproblemen vi står inför är förändringen av vårt klimat. Vårt sätt att leva påverkar och skyndar på klimatförändringarna, vår konsumtion av livsmedel och aktiviteter kopplat till detta beräknas stå för cirka 25 % av vår klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin : Automatiserad avsyning och paketeringsteknikens förbättringsmöjligheter för kassationer, hållbarhet och kvalitet inom livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Mika Holopainen; Axl Elisson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningAv den globala livsmedelsproduktionen slängs uppskattningsvis en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 1.3 miljarder ton genom hela livsmedelskedjan, från råvara till slutkonsument. LÄS MER

 3. 3. Svinn Online -En fallstudie om livsmedelssvinn i en matvarubutik på internet.

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Viktor Erlandsson; David Roos; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Optisk sortering av matavfall : en jämförelse med en minskning av svinnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ulrika Hållstedt; Vishal Parekh; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare the energy related and environmental consequences of implementing optical sorting as a means of waste collection with those of reducing food waste. In addition to studying the possibility of implementing optical sorting in downtown Stockholm, the yielded amounts of energy from waste collection and reduced wastage will be calculated. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av konsumtions- och intagsdata mellan Matkorgen 2010 och Riksmaten 2010-11 : exempel på några näringsämnen och toxiska metaller

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Lisa Germundsson; [2013]
  Nyckelord :Livsmedelskonsumtion; intag; näringsämnen; toxiska metaller; Matkorgen 2010; Riksmaten 2010-11;

  Sammanfattning : Intresset för människans matvanor har varit stort sedan lång tid tillbaka. Matvaneundersökningar görs för att utvärdera huruvida människorna i en befolkning får sitt närings- och energibehov tillfredsställt. LÄS MER