Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 672 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 16. Kvinnors erfarenheter av sexualitet efter genomgången bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Felicia Östman; Tove Olsson; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasms; sexuality; female; sexual dysfunction; experience; bröstcancer; sexualitet; kvinna; sexuell störning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan erhålla strålbehandling, cytostatika, endokrin behandling och/eller total eller delvis borttagande av bröst. Sjukdomen och behandlingen kan innebära stor påverkan på kvinnors hälsa och livssituation och ge stora effekter på sexuell funktion och sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 17. Äldre personers upplevelse av fysisk aktivitet i relation till hälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Isaksson; Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Kvalitativ studie; Träning; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bibehålla en god hälsa är det viktigt för äldre personer att vara fysiskt aktiva. Endast något fler än hälften av personer över 65 år uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per vecka. LÄS MER

 3. 18. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att stödja hälsofrämjande livsstils förändringar hos patienter inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nielsen Helena; Johanna Müller; [2022]
  Nyckelord :Health-promoting nursing; lifestyle changes; person centered approach; psychiatric outpatient care; Hälsofrämjande omvårdnad; livsstilsförändringar; personcentrerat; sjuksköterska; öppenvårdspsykiatrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa har en högre överdödlighet i fysiska sjukdomar jämfört med populationen i stort. Dessa individer drabbas oftare av somatiska problem då denna patientgrupp har en sjukdomsbörda som är förknippad med en större förekomst av primära beteendemässiga risker för kronisk sjukdom förorsakade av levnadsvanor och livsstil. LÄS MER

 4. 19. Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Paulina Lundberg; Therese Loos; [2022]
  Nyckelord :Ungdomar; upplevelser; diabetes mellitus typ 1; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som är vanligt förekommande hos barn och ungdomar och som kräver att de måste ställa om livet på grund av sjukdomen. Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. LÄS MER

 5. 20. Arbetsterapeutiska interventioner som främjar aktivitetsengagemang hos vuxna inom psykiatriska öppenvårdsformer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Paulin Klint; Fanny Östner; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeutiska interventioner; aktivitetsengagemang; psykisk ohälsa; psykiatrisk öppenvård; occupational therapy interventions; occupational engagement; mental illness; psychiatric outpatient care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa kan innebära att en person upplever svårigheter att hantera vardagen och därmed påverka individens aktivitetsengagemang negativt. Aktivitetsengagemang innefattar en individs livsstil i form av rutiner, balans mellan olika typer av aktiviteter samt social delaktighet och är viktigt för hälsan, delaktighet och rehabiliteringen av psykisk ohälsa. LÄS MER