Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 465 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 16. Fysisk aktivitet : Lärares erfarenheter och förhållningssätt av pulsträning för elevernas lärande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robert Långh; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; pulsträning; Bunkefloprojektet; elevers lärande; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och förhållningssätt till hur pulsträning ökar elevernas koncentrationsförmåga och lärande i skolan. Eleverna i dagens samhälle har en mer stillasittande livsstil än för några få generationer sedan. Den fysiska aktiviteten i skolan får här en central roll. LÄS MER

 2. 17. Vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Alnersson; Hanna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Kvalitativ; Livsstil; Livsstilsförändringar; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Att leva med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2 kan innebära att personen själv behöver utföra förändringar i sin livsstil för att behandla sin sjukdom vilket för vissa kan innebära en helt ny livsstil. Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 3. 18. Klimatsmart livsstil : Hur människor kan påverkas till att leva mer klimatsmart

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable lifestyle; low-carbon lifestyles; individual footprint; carbon footprint; environmental lifestyle; environmental motivational factors;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of our time is the ongoing climate change. Research suggests that it is us humans that through our greenhouse gas emissions are the greatest cause of globalwarming and the problems that comes with it. LÄS MER

 4. 19. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER

 5. 20. ATT LEVA MED DIABETES TYP 2 : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Larsson; Hanna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 2; egenvård; kvalitativ litteraturstudie; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom i Sverige och antalet drabbade ökar. Vid diabetes typ 2 utgör egenvård en betydande del av behandlingen och för att klara detta behövs kunskap om sjukdomen. Om behandlingen följs dåligt kan risken för framtida komplikationer öka. LÄS MER