Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 672 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 21. Lugn och ro och återhämtning i en kaosartad värld : En hermeneutisk studie om livsstilsmigration från stad till landsbygd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Jaff; [2022]
  Nyckelord :pro-rural migration; counterurbanisation; life-style migration; kontraurbanisering; livstilsmigration; stadsliv-landsliv dikotomi;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fenomenet livsstilsmigration från stad till landsbygd i Sverige. Studien knyter samman tidigare forskning inom området kontraurbanisering och livsstilsmigration med särskilt fokus på Sverige. LÄS MER

 2. 22. Kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aillavilu Castro Gutierrez; Jennifer Eshagi; [2022]
  Nyckelord :Gynecological cancer; Experiences; Women; Gynekologisk cancer; Upplevelser; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund:Gynekologisk cancer är en cancerform som drabbar uppskattningsvis ca 3000 kvinnor i Sverige varje år. Att drabbas av en livshotande sjukdom som gynekologisk cancer kan ge upphov till en rad reaktioner, förändringar och behov. LÄS MER

 3. 23. "Stopp! Springer gör vi utomhus" : Barns behov och rörelsemöjligheter i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Karlsson; Malin Wikström; [2022]
  Nyckelord :Children; Early Childhood Education; Health; Environment Setting; Movement; Barn; Förskola; Hälsa; Miljö; Rörelse;

  Sammanfattning : Barn ska få möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet samt att uppleva rörelseglädje. Förskolan har ett uppdrag att se till att barnen får möjlighet att utveckla en uppfattning om hur rörelse och en näringsrik kost kan bidra till en hälsosam livsstil. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes typ 2: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Hamilton; Zandra Tigerberg; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; health promotion; lifestyle; nurse; patient; Diabetes mellitus typ 2; hälsofrämjande; livsstil; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett växande problem i samhället och över 22 miljoner människor i världen har utvecklat sjukdomen. Diabetes typ 2 är ärftligt och en ohälsosam livsstil bidrar till en ökad risk vilket går att påverka med nya livsstilsvanor som fysisk aktivitet och en hälsosam kost. LÄS MER

 5. 25. Vuxna patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jasmina Avdagic; Ehsanullah Mohammad Khan; [2022]
  Nyckelord :: diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som har en ökningstendens på den globala nivån. Sjukdomen påverkar hela kroppen i form av allvarliga komplikationer samt har en signifikant sammankoppling med livsstil, där kost och fysisk aktivitet spelar en betydelsefull roll. LÄS MER