Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 479 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 21. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter i behov av livsstilsförändring : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Stina Peterzén; Caroline Wickström; [2018]
  Nyckelord :livsstilsförändring; hälsofrämjande arbete; vårdrelation; motivation; delaktighet; egenmakt;

  Sammanfattning : Människors levnadsvanor och livsstil är bland de främsta orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige idag. Vilken livsstil människan har och hur individen hanterar olika situationer påverkar i hög grad hälsan. Att förändra levnadsvanor och livsstil är tidskrävande och bör ses som en process. LÄS MER

 2. 22. Fysisk aktivitet : Lärares erfarenheter och förhållningssätt av pulsträning för elevernas lärande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robert Långh; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; pulsträning; Bunkefloprojektet; elevers lärande; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och förhållningssätt till hur pulsträning ökar elevernas koncentrationsförmåga och lärande i skolan. Eleverna i dagens samhälle har en mer stillasittande livsstil än för några få generationer sedan. Den fysiska aktiviteten i skolan får här en central roll. LÄS MER

 3. 23. Vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Alnersson; Hanna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Kvalitativ; Livsstil; Livsstilsförändringar; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Att leva med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2 kan innebära att personen själv behöver utföra förändringar i sin livsstil för att behandla sin sjukdom vilket för vissa kan innebära en helt ny livsstil. Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 4. 24. Klimatsmart livsstil : Hur människor kan påverkas till att leva mer klimatsmart

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable lifestyle; low-carbon lifestyles; individual footprint; carbon footprint; environmental lifestyle; environmental motivational factors;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of our time is the ongoing climate change. Research suggests that it is us humans that through our greenhouse gas emissions are the greatest cause of globalwarming and the problems that comes with it. LÄS MER

 5. 25. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER