Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 465 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 21. Anabola steroider är inget mirakelmedel En kvalitativ studie av AAS-användning på gym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Frederiksen; [2018]
  Nyckelord :dopning; AAS; gym; livsstil; effekter;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fem gymtränande personer utanför idrottskontexten, som använder eller har använt anabola androgena steroider (AAS). Studien har tagit del av deras erfarenheter och upplevelser av sitt bruk och hur de samspelar med personer i sin träningsmiljö. LÄS MER

 2. 22. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 3. 23. "Att äta grönare" -trend eller livsstil? : En enkätstudie om intag av vegetarisk mat i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Glamsjö; Ulrika Söderlund; [2018]
  Nyckelord :vegetarisk mat; trend; flexitarian; kost; miljö; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är högre. LÄS MER

 4. 24. Upplevelser som personer med diabetes typ 1 har av fysisk aktivtet och matvanor : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anton Önell; Jesper Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bloggar; diabetes typ 1; egenvård; fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys. matvanor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en vanlig sjukdom som kräver en hög självdisciplin gentemot egenvård. Vid en misskött sjukdom kan det leda till komplikationer, allvarliga komplikationer. Personerna kan påverka sin hälsa och minska risken för komplikationer genom egenvård med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. LÄS MER

 5. 25. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :parents; attitudes; hesitancy; vaccine; measles; föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER