Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 6 - 10 av 671 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 6. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
  Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER

 2. 7. “Jag vill ha det hon har” - En kvalitativ studie om influencers påverkan på konsumenter vid köp av kläder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nima Ghanbarzadeh; Bahar Isa; [2022]
  Nyckelord :Kläder; köpprocess; influencers; sociala medier; Instagram; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitalisering, sociala medier och e-handel, tre ord som upptar en stor del av världen idag och nästan hela befolkningen är aktiva inom en eller flera områden. Dessutom har ett nytt fenomen uppkommit och är här för att stanna; influencers. LÄS MER

 3. 8. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER

 4. 9. En miljöfrämjande livsstil i ett samhälle präglat av konsumtion : En kvantitativ uppsats om kulturella och ekonomiska resursers betydelse för ett ansvarsfullt förhållningssätt till jordens resurser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Bäck; Christian Moraga Christian Moraga; [2022]
  Nyckelord :Consumption; The social space; Society of consumers; Sustainable consumption; Climate crisis; Environment; Sustainability; Konsumtion; Det sociala rummet; Konsumtionssamhälle; Hållbar konsumtion; Klimatkris; Miljö; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The contemporary society is in many ways a society of consumers where individuals consume to satisfy their desires at the expense of our world’s health for our future generations. Consumption and a pro-environmental lifestyle have a polarized relationship and research indicates that society needs a change. LÄS MER

 5. 10. En förändrad kropp efter hjärtinfarkt: Utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kenneth Camporedondo Cabunilas; Feras Teama; [2022]
  Nyckelord :Myocardial infarction; health; the living body; life rhythm and life; Hjärtinfarkt; hälsa; den levda kroppen; livsrytm och livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en sjukdom som främst drabbar vuxna människor och är en primär orsak för den ökad mortaliteten i världen. Kunskapen om patientens upplevelse efter hjärtinfarkt är viktig för att en allmänsjuksköterska ska kunna ge omvårdnad som är individanpassad utifrån patientens behov och vilja. LÄS MER