Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 6 - 10 av 479 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 6. Utseendeideal och hälsa – ett manligt perspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Moa Eckerdal; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har med hjälp av tematisk analys avfokusgruppsdiskussioner undersökt unga vuxna mäns upplevelser om hurutseendeideal och hälsa hänger ihop samt vilka hälsorelaterade beteendenoch attityder de anser vara en del av samtidens hälsorelaterade livsstil. Istudien deltog nio studenter i åldrarna 20-32 år. LÄS MER

 2. 7. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med motiverande samtal till patienter inom primärvården som är i behov av en livsstilsförändring : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anne Terese Skott Dahlgren; Ida Mopers; [2018]
  Nyckelord :district nurse; health; lifestyle; motivational interviewing; person-centered care; primary care; distriktssköterska; hälsa; livsstil; motiverande samtal; personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förändra livsstilen till det bättre kan ge stora hälsovinster både på individ- och samhällsnivå. Vid hälsofrämjande arbete är motiverande samtal en av de rekommenderade samtalsmetoderna. Distriktssköterskans huvuduppgifter är att förebygga ohälsa samt vägleda patienten till en god hälsa. LÄS MER

 3. 8. Fysisk aktivitet under graviditet : En intervjustudie om gravida kvinnors upplevda fysiska aktivitetsnivå samt rådgivning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Cronwall; Sandra Wedmark Strand; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Graviditet; Kunskap; Motivation; Rekommendationer;

  Sammanfattning : Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka, måttlig intensitet. Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. Tidigare studier har visat att rådgivning som hjälpmedel har varit effektfullt för att främja en hälsosam livsstil under graviditet. LÄS MER

 4. 9. RÖRELSE ÄR DEN NYA MEDICINEN : Påverkande faktorer och effekt av fysisk aktivitet hos individer med depressiva symptom - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sabina Strand; Brita Wiklander; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Depression; Effekt; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig ha goda effekter på hälsan. Forskning av sambandet mellan fysisk aktivitet och depression har pågått under hundra år. Depression är ett stort folkhälsoproblem och räknas som en folksjukdom världen över. I dagens samhälle är de vanligaste behandlingarna för depression terapi och läkemedel. LÄS MER

 5. 10. Utvärdering av en arbetsplatsbaserad hälsosatsning på kommunala förvaltningar i Blekinge : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sandehag Jannie; Nilsson Malin; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Hälsa på arbetsplatsen; Livsstilsintervention;

  Sammanfattning : Inledning: Regeringens folkhälsopolitik syftar till att förmedla kunskap och insikt vilket gör det möjligt för människor att kunna utveckla de färdigheter som krävs för en hälsosam livsstil. När det gäller förändringar på den egna livsstilen behöver man investera tid och resurser för att uppnå sina mål. LÄS MER