Sökning: "Livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 1841 uppsatser innehållade ordet Livsstil.

 1. 1. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 2. 2. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 3. 3. Att lämna en kriminell livsstil med hjälp av en avhopparverksamhet : En kvalitativ studie om yrkesverksammas perspektiv på sociala insatsgruppers avhopparverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Engstrand; Moa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :defector; defector programs; criminal lifestyle; avhoppare; avhopparverksamhet; kriminell livsstil; sociala insatsgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera sociala insatsgruppers avhopparverksamhet i Stockholm utifrån de yrkesverksammas perspektiv för att undersöka hur de upplever att stödet möter deltagarnas behov samt vilka faktorer de anser vara avgörande för att hjälpa deltagarna. I studien användes kvalitativ forskningsmetod, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer med fyra yrkesverksamma inom SIG. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Focus on weight causes anxiety for adolescents who are patients at an obesity clinic : An interview study

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Backeström; Marika Holgersson; [2022]
  Nyckelord :obesitas; ungdomar; barnsjuksköterska; sjuksköterska; erfarenheter; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Obesitas är ett vanligt förekommande och globalt växande folkhälsoproblem och behovet av obesitasbehandling bland ungdomar ökar. Obesitasbehandlingen idag visar bristande och försämrade resultat samtidigt som ungdomar med obesitas upplever minskad livskvalitet. LÄS MER