Sökning: "Livsstilsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet Livsstilsförändring.

 1. 1. Motivation till livsstilsförändring hos patienter med prediabetes : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Prankster; Stina Shala; [2020]
  Nyckelord :prediabetic state; health behavior; motivation; nurse; nursing; prediabetes; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to illuminate what motivates prediabetic patients for lifestyle change. Method: A systematic review was performed according to the method by SBU (2014). Scientific articles were searched in the databases of PubMed and CINAHL. Twelve articles were chosen and were reviewed for quality in line with the review templates from SBU. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal : Effekten på livsstilsförändringar och kliniska värden hos patienter med typ 2 diabetes mellitus - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eleonora Jusufi; Martin Bremer; [2020]
  Nyckelord :Lifestyle change; Motivational interviewing; Nurse; Type 2 diabetes mellitus; quantitative literature review; Kvantitativ litteraturöversikt; Livsstilsförändring; Motiverande samtal; Sjuksköterska; Typ 2 diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes mellitus är en av de stora folksjukdomarna och förekomsten av sjukdomen ökar i hela världen. Typ 2 diabetes mellitus kan medföra allvarliga komplikationer om sjukdomen inte behandlas korrekt. Det går inte att bli frisk från sjukdomen, men genom livsstilsförändringar kan blodsockret sänkas till normala nivåer. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Basel Al-Kayed; Peter Larsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; egenvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 ökar globalt. DMT2 har olika riskfaktorer som kan leda till sjukdomen såsom övervikt, rökning och ärftlighet. LÄS MER

 4. 4. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sheima Moradzada; Johanna Westrup; [2020]
  Nyckelord :fetma; hälsa; primärvård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en kronisk sjukdom som ökar i Sverige. Komplexiteten bakom sjukdomen är stor, samtidigt som nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen saknas. Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. LÄS MER