Sökning: "Livsstilsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 779 uppsatser innehållade ordet Livsstilsförändringar.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Att behandla en livsomvälvande sjukdom genom livsstilsförändringar : En kvantitativ icke-systematisk litteraturöversikt om effekten av fysisk aktivitet och kostförändringar på migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Averskog; Johan Andersson; [2023]
  Nyckelord :Dietförändringar; fysisk aktivitet; icke-systematisk litteraturöversikt; kostförändringar; kosttillskott; kvantitativ; livskvalité; livsstilsförändringar; migrän; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en neurologisk, kronisk och funktionsnedsättande sjukdom som påverkar en stor del av den globala populationen. Den ger upphov till en stor ekonomisk börda både på individ- och samhällsnivå, liksom reducerar livskvalitén hos de drabbade. LÄS MER

 3. 3. M-hälsa vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Benhabara; Saidi Mozard; [2023]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Högt blodtryck; Egenvård; Digitala Verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av världens stora folkhälsosjukdomar är hypertoni, vilket är en riskfaktor för andra hjärt- och kärlsjukdomar. Behandling mot hypertoni är blodtrycksmedicin och livsstilsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av patientutbildning hos personer med diabetes typ 2 : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matias Moya-Iturría; Hampus Karlsén; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Type 2; Experiences; Patient education; Self-care; Diabetes Typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en kronisk sjukdom som nästan 10% av världens befolkning drabbas av. Nydebuterade fall av diabetes har ökat de senaste åren och var den nionde största dödsorsaken år 2019. Sjukdomen kan orsaka stort lidande hos den som drabbas och ger ekonomiska konsekvenser för individ och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER