Sökning: "Livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 1339 uppsatser innehållade ordet Livsvärld.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 3. 3. Mening & Oordning ur en Slaskdiagnos En Antropologisk studie av Fibromyalgi och Upplevelser av Lidande och Lindring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Remgård; [2023-10-12]
  Nyckelord :Kronisk smärta; Fibromyalgi; Fenomenologi; Embodiment; Sjukdomsidentitet; Meaning Response;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar människors upplevelse av fibromyalgi: ett kroniskt sjukdomsoch smärttillstånd som biomedicinen inte egentligen har något nuvarande tillvägagångssätt för att hantera. Syftet är därför att undersöka hur dessa människor i en svensk kontext upplever och hanterar sin diagnos, lidande och lindring. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans förhållningssätt till hypotermi och värmebevarande insatser i samband med anestesi inom dagkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ronja Bäck; Malin Quiding; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; värmebevarande insatser; operation; livsvärld; välbefinnande; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt och välkänt problem för patienten inom anestesi i samband med operation. Att mäta kroppstemperatur och utföra värmebevarande insatser för att patienten skall bibehålla normaltemperatur är ett viktigt ansvar för anestesisjuksköterskan under hela det intraoperativa förloppet. LÄS MER

 5. 5. Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Daniel Edvardsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :arbetslagsledare; mellanledare; livsvärld; fenomenologi; skolledning; praktikarkitekturer; Foucault; makt;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. LÄS MER