Sökning: "Livsvärldsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Livsvärldsteorin.

 1. 1. MS patienters erfarenheter av dagligt liv-En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Nääs; Emelie Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Begränsning; Dagligt liv; Livsvärldsteorin; Multipel Skleros; Stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vuxna människors upplevelse av att leva med hiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Pauline Magnusson; [2019]
  Nyckelord :aids; hiv; leva med; litteraturstudie; livsvärld; patografier; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Idag lever 30 – 35 miljoner människor i världen med sjukdomen. Humant immunbristvirus (hiv) är ett virus som smittar via kroppsvätskor och blod. Personer som lever med hiv är i behov av att ta bromsmediciner resten av livet för att förhindra att sjukdomen utvecklas till sjukdomstillståndet aids. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med utmattningssyndrom

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Annelie Andersson; Frida Hedlund; [2019]
  Nyckelord :lidande; livsvärldsteorin; omvårdnad; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste åren och anses idag vara en folksjukdom. Utmattningssyndrom ger diffusa symtom som kan medföra att sjukdomen är svår att upptäcka. Sjuksköterskans ansvar är att stödja personerna i deras nya livssituation för att uppnå hälsa och minska lidande. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dal; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER