Sökning: "Livsvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet Livsvillkor.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. De andra eleverna och (icke) likvärdighet – en systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yasmine Palma Pyykönen; [2020-07-02]
  Nyckelord :pedagogiskt bemötande; elever; minoritetselever; grundskola; andrafiering; skolresultat; likvärdighet;

  Sammanfattning : Under de senare åren har det kommit att synas ett allt större skolresultats gap mellan minoritetselever och majoritetselever i den svenska skolan. Resultats gapet har kommit att presenteras som en reaktion på en växande ojämlikhet gällande likvärdigheten mellan och inom skolor i landet. LÄS MER

 3. 3. Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet : En genusanalys av spelfilmer riktade mot gymnasieskolans samhällskunskapsämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :spelfilm; genus; Raewyn Connell; genusdimensioner; värdegrundsarbete; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet utgör en kvalitativ innehållsanalys som syftade till att belysa hur åtta spelfilmer framställer genus utifrån Raewyn Connells fyra genusdimensioner. Genusdimensionerna utgör likaså undersökningens teoretiska ramverk. LÄS MER

 4. 4. Sjävbiografins didaktiska potential i skolans värdegrundsarbete : En värdegrundsanalys av Allt jag fått lära mig av Tara Westover

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2020]
  Nyckelord :Skolans värdegrund; litteraturläsning; självframställning; självbiografi; självinsikt; livsvillkor;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur litteraturen kan användas för att inom skolan arbeta med förståelse för andra människors livsvillkor och erfarenheter, samt utveckling av den egna självinsikten, som är pelare i skolans värdegrund. I just denna undersökning ligger fokus på vilken didaktisk potential den självbiografiska genren har i det arbetet. LÄS MER

 5. 5. Ensamstående, ensamgående, enastående! : -en kvalitativ studie om ensamstående mödrars syn på sin situation med fokus på stigma och social exklusion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Nadia Lindén; [2020]
  Nyckelord :Single mothers; single motherhood; stigma; social exclusion; Ensamstående mödrar; ensamstående moderskap; stigma; social exklusion;

  Sammanfattning : Ensamstående mödrar kan utifrån samhällets normer betraktas som ett socialt problem, eller en social framgång. Forskning har funnit att ensamstående mödrar ofta har sämre livsvillkor än andra samhällsgrupper, även i jämförelse med ensamstående fäder. LÄS MER