Sökning: "Liza Bäckman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liza Bäckman.

  1. 1. Stockholmsarenan : En fallstudie av en ny evenemangsplats och hur den påverkar sin omgivning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Frida Bäckman; Liza Hallin; [2011]
    Nyckelord :Tourism studies; The Stockholm Arena; Communication; Information; Urban tourism; Destination development; Event; Arena; Turismvetenskap; Stockholmsarenan; Kommunikation; Information; Storstadsturism; Destinationsutveckling; Evenemang; Arena;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2030 ska Stockholm vara en storstad och en evenemangsstad i världsklass, detta i enlighet med Stockholms stads Vision 2030. Fram till dess ska bland annat mål för ökad företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom utbildning och ett ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn uppnås och förverkligas. LÄS MER