Sökning: "Lizette Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lizette Larsson.

  1. 1. Barn och sorg

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

    Författare :Margareta Torell Selin; Lizette Larsson; [2013]
    Nyckelord :Barn; bearbetning; efterlevandestöd; förskollärare; kris; litteratur; skola; sorg trauma.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER