Sökning: "Lizette Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lizette Persson.

 1. 1. Becoming comfortable with audit quality : A quantitative study of the relationship between ethical climates and auditors’ comfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lizette Ekström; Daniel Persson; [2015]
  Nyckelord :Audit quality; comfort; profession comfort; business comfort; ethical climate; profession ethical climate; business ethical climate; social ethical climate;

  Sammanfattning : There is no generally accepted way of measuring audit quality and prior research has shown that measurements used have produced conflicting results. Since auditors are those who carry out and sign off audits, they are the ones that know best how to assess and improve audit quality. LÄS MER

 2. 2. Djur i vården- En litteraturstudie om hur djur kan påverka den äldre människan för att uppnå välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lizette Persson; Linnea Öberg; [2014]
  Nyckelord :Välbefinnande; äldre; smådjur; djurterapi; interaktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Normalt åldrande kan innebära att den äldre människan drabbas av ohälsa som kan leda till minskat välbefinnande. Djur kan ha ett vårdande syfte och används på följande sätt: Animal-assisted activity (AAA), animal-assisted therapy (AAT), animal-assisted intervention (AAI). LÄS MER