Sökning: "Ljudformat"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Ljudformat.

 1. 1. Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; Patricia Öz; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; students; experiences; challenges; strategies; support; Dyslexi; studenter; upplevelser; hinder; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. LÄS MER

 2. 2. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milan Stojanovic; [2019]
  Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

  Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen ljudbok och tryckt bok?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elna Mattsson Johansson; Fanny Curtsson; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Inlärning; Student; Ljudbok; Tryckt bok; Lärstil;

  Sammanfattning : Ljudboken har under de senaste åren haft en stark framväxt i samhället och blivit ett vanligt bokformat. Kurslitteratur i formatet är något begränsat, men det finns en önskan hos studenter att ha tillgång till kurslitteratur i ljudboksformat. LÄS MER

 4. 4. Program för frekvensanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Stephan Rodesten; [2017]
  Nyckelord :frequency; analyzer; analyze; spectrum; signal; processing; discrete; fourier; transform; fast; radix-2-fft; radix-2; cooley; tukey; window; function; magnitude; normalize; hamming; hann; hanning; complex; number; sampling; sample; sound; wave; microphone; rate; size; format; audio; byte; frekvensanalys; spektrum; dsp; digital; signalbehandling; fouriertransform; dft; fft; cooley-tukey; fönsterfunktion; amplitud; decibel; normalisering; komplex; komplexa; tal; sampel; bit; ljud; våg; mikrofon; analys; samplingshastighet; samplingsstorlek; ljudformat; frekvenser; frekvens; spektra; analog;

  Sammanfattning : Denna rapport täcker arbetsprocessen bakom att skapa en spektrumanalysator. Läsaren kommer att få läsa om den valda metoden men även alternativa metoder. Utöver detta kommer även de teoretiska delarna bakom varje moment att undersökas samt jämföras med potentiella alternativa lösningar. LÄS MER

 5. 5. Kassettbandet: Den gåtfulla överlevaren får ett uppsving?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Leo Berger; [2016]
  Nyckelord :Kassettband; Retro; Nostalgi; Bandspelare; Uppsving; Ljudformat; Analog;

  Sammanfattning : Sedan kassettbandet trängdes undan av CD:n under 90-talet har det fört en alltmer tynande tillvaro, fram tills att det relativt nyligen började uppstå små oberoende musikbolag som helt eller delvis släpper begränsade albumupplagor på kassett och en del rykten började gå att kassettbandet var på väg tillbaka. Även större band och skivbolag hakade på trenden och släppte större upplagor av vissa få utvalda album på just kassettband. LÄS MER