Sökning: "Ljudinstallation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ljudinstallation.

 1. 1. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Sammanfattning : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. LÄS MER

 2. 2. Skapa magi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Dana Lötberg; [2017]
  Nyckelord :Magi; Barnföreställning; Ljusdesign; Konstnärlig forskning; Fokusgrupper; Hermeneutisk fenomenologi;

  Sammanfattning : Vad är magiskt? Och hur kan magi skapas på en scen? I mitt examensarbete var jag i roll av ljusdesigner med i skapandet av en barnföreställning. Föreställningen befann sig i gränslandet mellan ljus- och ljudinstallation, koreografi och fysisk teater. LÄS MER

 3. 3. Möbler som låter : Mekaniskt framkallat ljud och dess tillämpningsmöjligheter i möbler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Hemmo Honkonen; [2017]
  Nyckelord :Ljud; möbler som låter; ljudkonst; ljudinstallation;

  Sammanfattning : This work is a study about mechanically produced sound and different applications of it in furniture design. I have a background in building musical instruments and wanted to combine my competence in the fields of musical instruments, furniture and design in this project. LÄS MER

 4. 4. Ljud och landskapsarkitektur : om ljudupplevelse och ljudgestaltning i landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hampus Sundén; [2015]
  Nyckelord :ljudaspekt; soundscape; akustisk design; ljudinstallation; ljudmiljö; ljudtillägg;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att förstå hur ljud upplevs men också hur ljud kan tillämpas som gestaltningsaspekt inom planering och landskapsarkitektur. Med bakgrund i egna erfarenheter av hur ljudaspekten behandlas inom utbildningen formuleras studiens tes följande: Människan påverkas av ljud, men denna sinnesupplevelse får inte, trots goda metoder att tillgå, tillräckligt med uppmärksamhet i förhållande till visuella aspekter inom landskapsarkitektur och planering. LÄS MER

 5. 5. Sound - Sense - Space: Might sound affect our experience of a room?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Buenafe Mistén; [2014]
  Nyckelord :Exhibition; Hollywood Costume; Victoria Alberts Museum; Soundscape; Metamorphosis; Acoustic horizon; Utställningslokal; Ljudmiljö; Ljudlandskap; Ljudhorisont; Acousmatic; Akusmatisk; Metamorfos;

  Sammanfattning : Syfte: Rapportens syfte är att kartlägga om upplevelsen av ett rum kan förändras beroende på om och vilka ljud som spelas upp i rummet. Metod: I samband med en ljudinstallation på Plattan vid Malmö Högskola har rörelsemönster och beteende för Plattans besökare observerats. Dessutom har flera besökare besvarat en enkät. LÄS MER