Sökning: "Ljudmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Ljudmiljö.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. "Här är aldrig tyst!" Hur förskolepedagoger upplever sin ljudmiljö och hur de påverkas och hanterar denna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ljudnivån på bostadsgårdar : Förbättring av den akustiska miljön för fem olika bostadsgårdar i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Stefansson; Lateef Lrubai; [2019]
  Nyckelord :Urban courtyards; Noise pollution; Soundscape; Noise measures; Sound measurement; Noise measurement.; Bostadsgårdar; Buller; Ljudmiljö; Bulleråtgärder; Ljudnivåmätning; Gröna bullerlösningar;

  Sammanfattning : This thesis studies the soundscapes of five different urban courtyards in Västerås, Sweden and presents suggestions on how to improve them. Due to the increasing urbanization there is now an increased need for housing in cities, this leads to buildings that are close to both other buildings, roads and noise emitting activities. LÄS MER

 4. 4. Ämnet ljudmiljö i de svenska förskollärarprogrammen – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Lärka; Sisla Hansen; [2018-09-19]
  Nyckelord :buller; lärare; hälsa; hörsel; hyperacusis; tinnitus; förskola; ljudmiljö i förskola; noise; teachers; health; hearing; preschool; environment i preschool;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate what kind of knowledge students, who attended the last semester at the preschool teacher training program in Gothenburg, have regarding the preschools sound environment. We also want to investigate whether subjects sound environment and hearing are a part of the preschool teacher training programs in Sweden, and if so, how do they incorporate this into the education. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av poängkriterier i Svanens miljömärkningav flerbostadshus : Mervärde och ekonomiska aspekter av valbara kriterier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Rydén; Emelie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Svanenmärkning; miljömärkning; kriteriesystem; mervärde; poängkriterier;

  Sammanfattning : Environmental awareness in society is increasing and more resources are focused on sustainable development. This has been demonstrated in the construction industry by the fact that more building developers choose to certify their buildings according to the various environmental systems available on the market. LÄS MER