Sökning: "Ljudvolym"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Ljudvolym.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom : På äldreboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Rydén; Anna Rudäng; [2022]
  Nyckelord :Dementia; individual adaptation; impaired cognitive ability; mealenvironment; social interactions; malnutrition; Demenssjukdom; individuell anpassning; måltidmiljö; nedsatt kognitiv förmåga; sociala interaktioner; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med demenssjukdom riskerar att bli undernärda när de kognitiva förmågorna minskar. Förmågan att äta påverkas av minne, förmågan att utföra viljemässiga rörelser, koncentrationssvårigheter och tugg- och sväljsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Planeringsarbetets påverkan på montörers välmående vid manuell montering : En fallstudie inom den svenska tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Axelsson; Julia Färlin; [2021]
  Nyckelord :Manual Assembly; Social Sustainability; Planning Work; Work Environment; Manuell montering; Social hållbarhet; Planeringsarbete; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : En ökad trend mot mer kundspecifika produkter har ökat antalet produktvariationer. I och med denna ökning ställs högre krav på montörer som utför manuell montering vilket bidrar till en högre kognitiv belastning på montörerna. LÄS MER

 4. 4. Uppvisat matematiskt innehåll i relation till uttrycksformernas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Roxana Domasneanu; Anna Linde Andersson; [2020]
  Nyckelord :geometri; matematik; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation; uttrycksformer;

  Sammanfattning : I detta arbete åskådliggörs det matematiska innehåll elever visar i muntliga respektive skriftliga situationer samt uttrycksformernas roller i dessa. Likheter och skillnader kartläggs med en jämförelse mellan muntliga och skriftliga situationer. LÄS MER

 5. 5. Föredras ljudbilden från Neve eller Solid State Logic? : Lyssnarpreferenser av emulering vid mixning

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Joachim Rogalski; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2:1 Bakgrunden och problemet  Upplever lyssnaren någon skillnad om en låt har spelats in identiskt, mixats med samma förutsättningar gällande rumsklang och övriga effekter, men med två olika mixerbordsemuleringar? De två största plattformarna Neve och deras bord 88RS, samt SSL och deras bord 4000 E, har jämförts i en undersökning av lyssnarupplevelsen.För att kunna få ett oberoende och jämförbart resultat, komponerades en ny låt för ändamålet där projektet spelades in så att alla tagningar blev identiska för båda plattformarna. LÄS MER