Sökning: "Ljusfärg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Ljusfärg.

 1. 1. Färgtemperaturens påverkan på trivsel i bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Joakim Laxmyr; [2021]
  Nyckelord :Outdoor lighting; Colour temperature; Light colour; Pleasantness; Safety; comfort; homely atmosphere.; Utomhusbelysning; Färgtemperatur; Ljusfärg; Trivsam; Trygghet; Komfort; Modernt; Hemtrevlig Atmosfär; Omgivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en inblick i hur färgtemperaturen kan påverka personers trivsel i bostadsområden. Detta är för att få en förståelse om hur ljusets färgtemperatur påverkar personers trivsel, positiva eller negativa effekter och vilka skillnader som syns med det olika färgtemperaturerna. LÄS MER

 2. 2. Färgtemperaturens påverkan på kvinnors upplevda trygghet utomhus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alice Auregård; [2021]
  Nyckelord :Färgtemperatur; CCT; ljusfärg; trygghet; genusperspektiv; utomhusbelysning;

  Sammanfattning : Syfte: Allt fler svenskar känner sig otrygga utomhus när det är mörkt, speciellt kvinnor som till och med i vissa fall väljer att inte gå ut. Denna otrygghet begränsar kvinnors rörelsefrihet utomhus. LÄS MER

 3. 3. Minska ångest i väntrumsmiljöer med belysning : Effekten av ljusnivå, ljusupplevelse och fönster ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emilia Runslätt; Lovisa Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Illuminance; Waiting room; Lighting; Patients; Light experience; View; Windows; Ångest; Belysningsstyrka; Väntrum; Belysning; Patienter; Ljusupplevelse; Utsikt; Fönster;

  Sammanfattning : Väntrum och ångest har en stark koppling med varandra. Majoriteten av Sveriges befolkning besöker ett väntrum som patient minst en gång per år. I dagsläget planeras belysningen i första hand för vårdpersonalens behov och förutsättningar. På grund av detta blir ljusmiljön och väntrumsupplevelsen för patienter kan bli lidande. LÄS MER

 4. 4. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Peinert; [2018]
  Nyckelord :ljus; rum; stad; stråk; perception;

  Sammanfattning : Målet med kandidatuppsatsen var att skapa en ökad förståelse för hur den visuella upplevelsen av en plats påverkas av sättet den är belyst. Detta gjordes genom att undersöka hur ljusdesign kan användas för att förändra den visuella upplevelsen av ett stadsstråk i Uppsala, Vretgränd. LÄS MER

 5. 5. Upplevd ljusfärg beroende av kontrasters karaktärer : Utvärdering av hårda/mjuka kontraster mellan ljus och mörker och relation till upplevd ljusfärg och känsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :Contrasts; feeling; color of light; experience; Kontraster; känsla; ljusfärg; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få fram parametrar som medvetet kan användas i ljusdesignprocessen, för att skapa miljöer där människor emotionellt trivs och mår bra. Det har i tidigare forskning huvudsakligen fokuserats på funktionellt ljus, vilket har resulterat i rekommendationer vad gäller belysningsstyrka på arbetsområde. LÄS MER