Sökning: "Loan Applications"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Loan Applications.

 1. 1. Hur textbaserade förklaringar bör designas för förbättrad förståelse av AI-baserade finanssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Casper Svensson; Christoffer Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :AI; XAI; finans; UX; prototyp; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorn har kunnat ta del av stora fördelar med avancerade AI system som kan förutspå trender och ta egna beslut baserat på tidigare processer. Detta betyder att system som använder AI med 100-tals parametrar kan utföra mer arbete med mindre arbetstimmar än en människa. LÄS MER

 2. 2. Statligt investeringsstöd för hyresbostäder : Stödets påverkan för investeringsbeslut, dess användning och utveckling

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Andersson; Marie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :State investment aid; investment decision; production support; subsidy; rental housing; Investeringsstöd; investeringsbeslut; produktionsstöd; subvention; hyresbostäder;

  Sammanfattning : Statligt investeringsstöd för hyresbostäder är ett rambegränsat produktionsstöd, som efter ansökan och beviljande av Länsstyrelsen kan betalas ut av Boverket till byggherrar av projekt som uppfyller vissa uppställda krav. Avsikten är att stimulera byggandet av hyresbostäder, ge sänkta byggkostnader och sedan komma hyresgäster till del genom relativt lägre hyra. LÄS MER

 3. 3. Fordran och fordringsbeviset – Betydelsen av fordringsbevis för placering av bevisbördan samt dess bevisvärde i fordringsrättsliga mål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2020]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; Processrätt; Civilrätt; Fordringsrätt; NJA 1975 s. 577; NJA 1976 s. 667; Fordran; Fordringsbevis; Skuldebrev; Försträckning; Bevis; Bevisbörda; Bevispresumtion; Beviskrav; Skenhandling; Förfalskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The traditional view in Swedish law is that a creditor who demands payment from a debtor based on an alleged loan must prove that a loan agreement has been concluded between the parties. This general rule was established by the Supreme Court of Sweden in case NJA 1975 p. 577 and has ever since been the principle. LÄS MER

 4. 4. EVALUATING THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON 3D PRINTING FOR PRODUCT DEVELOPMENT IN LAGOS, NIGERIA

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Ikechukwu Onyeche; [2016]
  Nyckelord :Information Technology; discovery; development; commercialization; product development;

  Sammanfattning : Context: Today, many organizations in global market now frequently scan and assess their environment as consumers’ taste and preference became the sole target. Consumers’ preferred product of yesterday might unexpectedly devalue or be perceived staled the next day, due to the varieties, quality options and advancement in information technology from other firms. LÄS MER

 5. 5. Performance of Three Classification Techniques in Classifying Credit Applications Into Good Loans and Bad Loans: A Comparison

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Mohammad Ali; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of statistical classification techniques in classifying loan applications into good loans and bad loans gained importance with the exponential increase in the demand for credit. It is paramount to use a classification technique with a high predictive capacity to ensure the profitability of the business venture. LÄS MER