Sökning: "Local Level"

Visar resultat 1 - 5 av 2112 uppsatser innehållade orden Local Level.

 1. 1. HOW NICHE PARTIES CAN CHANGE MAINSTREAM PARTY STRATEGIES A quantitative content analysis of local parties

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :Mainstream party; niche party; party strategy; saliency; Gothenburg;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this thesis is to analyse how niche parties influence mainstream parties’ strategies on the local level. The municipal election of Gothenburg 2018 is used as the case for the study. As material, the thesis used budget directives presented in the city council and opinion articles. LÄS MER

 2. 2. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 3. 3. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 4. 4. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 5. 5. Kommunerna och järnhästen : En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2021]
  Nyckelord :Municipal history; railway history; communication history; local history.; Kommunhistoria; järnvägshistoria; kommunikationshistoria; lokalhistoria.;

  Sammanfattning : Tedestam, Joel, 2021. Kommunerna och järnhästen. En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga. (The Municipalities and the Iron Horse. LÄS MER