Sökning: "Local fire"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Local fire.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. Detection of plant diseases in tomato leaves : With focus on providing explainability and evaluating user trust

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nishanth Vijay; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transmission of diseases from unhealthy to healthy plants is one of the most disastrous threats to the agriculture industry. Diseases transferred spread like wild fire and have the potential to infest the whole farm if not detected early. LÄS MER

 3. 3. Wildfire dynamics, local people’s fire use and underlying factors for wildfires at Liwale District in Southern Tanzania

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fabian Balele; [2021]
  Nyckelord :Wildfires; Miombo woodlands; Local people; Qualitative research; Focus Group Discussion; Anthropogenic activities;

  Sammanfattning : Fire causes positive effects on the ecosystem if appropriately managed. Unmanaged fire may, however, rather be detrimental. Despite the substantial role the forests play in economics and other ecosystem services in Tanzania, the forest landscape is threatened by wildfires. LÄS MER

 4. 4. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 5. 5. Skogen brinner : Ett naturligt experiment på retrospektiv röstning efter skogsbränderna i Värmland 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Wildfires; Värmland; voting behavior; natural experiment; retrospective voting; The Social Democrats; multivariate OLS regression analysis with robust standard errors.;

  Sammanfattning : The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. LÄS MER