Sökning: "Lock-up"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Lock-up.

 1. 1. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och kunskap för minskad energiförbrukning under produktionsfasen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Caroline Bucht; Joanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; energy consumption; communication; construction phase; allocation of responsibilities; Energieffektivisering; energiförbrukning; kommunikation; produktionsfas; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser energiförbrukning i produktionsfasen och fokuserar på hur kommunikationen kring energiförbrukningen kan minska den. Mycket fokus läggs idag på att minska en byggnads energiförbrukning under förvaltningsskedet, medan det finns saknat fokus kring produktionsfasens energiförbrukning. LÄS MER

 3. 3. IPO Lock-up expirations; An empirical study on the Nordic market during 2009-2016

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar van Enst; Erika Forsberg; [2017]
  Nyckelord :IPO; Lock-up periods; abnormal returns; efficient market hypothesis; PEVCownership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate whether abnormal returns can be observed in stock prices after the expiration of lock-up periods related to an IPO. In addition, the purpose is to analyse if private equity/venture capital (PEVC) ownership, the use of staggered lock-ups and the length of lock-up periods affect this return. LÄS MER

 4. 4. Börsintroduktioner i praktiken - En kartläggning av faktorer som påverkar exekveringen av private equity-börsintroduktioner

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Oscar Lundahl; Olof Åberg; [2017]
  Nyckelord :IPO; private equity; offering size; share allocation; cornerstone investors;

  Sammanfattning : We interview five representatives from investment banks and five representatives from private equity funds to investigate which factors that are of importance when executing an initial public offering ("IPO"). We also investigate why the factors are important and how they are considered in the execution. LÄS MER

 5. 5. CAE Tool for Evaluation of Park Lock Mechanism in a DCT Transmission

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :DCT; Dual clutch transmission; park lock; park lock mechanism; CAE tool; friction;

  Sammanfattning : A park lock mechanism is a device that is fitted to an automatic transmission on a vehicle. The mechanism lock up the transmission so that no rolling of the vehicle can be done when the vehicle is put in the park position. LÄS MER