Sökning: "Locking mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Locking mechanism.

 1. 1. Vidareutveckling av en låsmekanism för att minska bullernivån på en dumper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Max Abrahamsson; Ludwig Persson; [2020]
  Nyckelord :Dumper; produktutveckling; låsmekanism; hållfasthet; konstruktion; maskinteknik.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur bullernivån kan minskas eller elimineras genom att utveckla en lösning som förhindrar bakluckan på Volvos A45 dumper från att studsa. Genom en utvecklad och noggrann produktutvecklingsprocess redovisades 14 olika koncept. LÄS MER

 2. 2. PRODUCT DEVELOPMENT OF WORK CHAIRS AND OFFICE CHAIR

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :ABHIJITH MUKUNDAN KUMAR; SAM THOMAS; [2020]
  Nyckelord :Ergonomics; Product Development; Design; QFD; Sitting comfort and safety; Backrest; Seat Height; Anthroprometry; Catia; Customer needs; Eurovema AB; Sitrite; Lumbar Support; Arm width; Arm Height; Slotted lock; Sliding Lock; Ratchet and Pawl; Telescopic Locking Mechanism;

  Sammanfattning : Work chair is considered as an important element for the users to improve comfort in work environment. An ergonomic chair design and engineering is therefore considered very important for its usability and comfort view of point for the users. The aim of the thesis is to improve the mobility and ergonomics of the existing chair in all aspects. LÄS MER

 3. 3. Nykonstruktion av bandställ : Nykonstruktion av bandställ för intern lagertransport med gaffeltruck

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lukas Miles; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; voestalpine; CE; nykonstruktion; omkonstruktion; AFS; bandställ; säkerhet; ergonomi; hävarm; Munkfors;

  Sammanfattning : Bandställ används idag för att förvara och transportera stålband hos voestalpine Precision Strip AB. Bandställets uppgift är att på ett säkert sätt hålla fast de ihoprullade cylindrarna med bandsstål i en ram som möjliggör transport med gaffeltruck. Konstruktionen är flera decennier gammal har därmed aldrig CE-certifierats. LÄS MER

 4. 4. Säker arbetsmiljö vid anläggningsarbete med grävskopor och andra maskinredskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Elin Sköld; Sofie Helander; [2020]
  Nyckelord :Anläggningarbete; arbetsmiljö; byggbranschen; grävmaskin; grävskopa; maskinredskap; olycka; Skanska; stress; säkerhet; tillbud;

  Sammanfattning : Machines are a large part of most construction sites and used daily to perform various tasks. The purpose of this thesis is to investigate how Skanska Sverige AB works with safety, the reasons to accidents connected to excavator buckets and the causal link between them. Furthermore, the aim is to investigate how these accidents can be prevented. LÄS MER

 5. 5. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Nyckelord :Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Sammanfattning : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. LÄS MER