Sökning: "Locum"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Locum.

 1. 1. Effektivisering av förvaltningsskedet med hjälp av flerdimensionella BIM-modeller : En studie om BIM 360 Ops

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mona Issa; Rawand Nabaz Taha; [2019]
  Nyckelord :BIM; Property management; Autodesk; Revit; Construction process; Digitalization.; BIM; Fastighetsförvaltning; Autodesk; Revit; Byggprocessen; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. LÄS MER

 2. 2. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsinformationsmanagement inom fastighetsförvalltning : En undersökning av hur temperaturdata från branddetektorer kan användas för att beskriva inomhusklimat samt vilka effektiviseringar detta kan generera inom fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hampus Rude; Aleksandar Balicevac; [2017]
  Nyckelord :Building information modeling; BIM sjukhus Locum branddetektor;

  Sammanfattning : Industri 4.0 bygger på en grundprocess som går ut på att  digitalisera information, koppla ihop information och enheter och därpå   automatisera processer. Inom fastighetsbranschen har denna process lett till uppkomst av ett nytt teknologiskt spår - BIM - Byggnadsinformationsmanagement (Building Information Management). LÄS MER

 4. 4. Consultant service procurement in the public sector – The competence requirements for construction-and design managing consult-ants

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Viktor Hjelmqvist; [2016]
  Nyckelord :Public Procurement Consultancy Services Competence Requirements Construction Manager Design Manager Public Sector; Offentlig upphandling Konsulttjänster Bygg-ledare Projekteringsledare Kompetenskrav Projektkonsulter;

  Sammanfattning : The demand for consultancy services has increased significantly since the companies began to shift from in-house staff to the purchasing of consulting services. The procurement of consul-tancy services can be considered among the most difficult service that goes to procure which means that it requires extensive knowledge of the purchaser to succeed in the process. LÄS MER

 5. 5. Optimering av en säkrad framtida kylförsörjning för Södersjukhuset

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Ida Carlsson; Maria Pirttiniemi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den om- och tillbyggnation som Södersjukhuset står inför är en del av satsningen i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län i syftet att möta det ökade behovet av sjukvård. Ombyggnationen innebär att sjukhusets framtida kylbehov kommer att öka kraftigt och en ny lösning för en säkrad kylförsörjning ska därmed implementeras. LÄS MER