Sökning: "Locus of control"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Locus of control.

 1. 1. Motivationsfaktorer för återgång till arbete vid långtidssjukskrivning : I relation till individens upplevda locus of control

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christian Berg; Tanya Hugosson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Predicting Pro-environmental Behaviours with Locus of Control and Ecoanxiety

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Sjöstrand; Emilie Hansen; [2020]
  Nyckelord :climate change; locus of control; ecoanxiety; trait anxiety; pro-environmental behaviours.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The climate crisis is not only affecting the physical world, but individuals’ mental health. The concept of ecoanxiety has reached major attention in the public discourse and more individuals report psychological consequences as a result of climate change. LÄS MER

 3. 3. Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Karlsson; Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och Organisationspsykologi; Arbetsmotivation; Onboarding; Self-Determination Theory; Locus of Control; Self-Efficiancy;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). LÄS MER

 4. 4. HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anders Friberg; Jenny Rossgård; [2020]
  Nyckelord :Behavioral medicine; physical therapy; locus of control; self-efficacy; self care; Beteendemedicin; fysioterapi; kontroll-lokus; self-efficacy; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basal Kroppskännedom (BK) är en rörelsebaserad behandlingsmetod som praktiseras av specialiserade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Metoden har visat sig vara verksam på ett flertal patientgrupper, men metoden har till största delen använts och forskats på inom psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. ”Du som inte får bestämma” : En kvalitativ intervjustudie om mäns upplevelse av abort

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Ivana Vukadinovic; Malin Gustavsson Malki; [2020]
  Nyckelord :Male; abortion; IPA; locus of control; debt; shame; anger; grief; KaSam; Män; abort; IPA; Locus of Control; skuld; skam; ilska; sorg; KaSam;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine based on a qualitative method how men interpret that they have experienced an abortion, how they have interpreted that they have experienced the support of the environment afterwards, and what strategies they experienced that they used to manage the experience. Based on semi-structured interviews, five participants from Sweden described their experiences, which were then analyzed based on an inductive approach according to the method of interpretation Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). LÄS MER