Sökning: "Logic of Appropriateness"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Logic of Appropriateness.

 1. 1. The dilemma of choosing between work and family: The role of social distance in advising friends or strangers

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Clara Ruoff; [2023]
  Nyckelord :Work-family conflict; dilemma; moral decision-making; construal level theory; time perspectives; work-family centrality;

  Sammanfattning : The prevalence of work and family in people’s lives combined with limited time and resources often results in a moral decision between work and family, posing a dilemma between hedonistic values for work and altruistic values for family. This study aimed to understand the processes of decision-making in work-family dilemmas and tested three approaches. LÄS MER

 2. 2. Chat Control 2.0 som medel för kriminalunderrättelser - En idéanalys av ett EU-förslag om övervakning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Henriksson; William Aspenberg; [2023]
  Nyckelord :Integritet; kriminalunderrättelser; lawful illegality; lämplighetslogik; övervakning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to examine Chat Control 2.0, a bill from the European Commission which seeks to combat child pornography on social media in the European Union by implementing a method of surveillance. LÄS MER

 3. 3. Sverige, snåljåparna och EU:s återhämtningsfond : En processpårning av förhandlingarna om Next Generation EU

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Tengblad Söder; [2023]
  Nyckelord :EU; återhämtningsfond; nyinstitutionalism; processpårning; förhandlingar; strategi; logic of appropriateness; spårberoende; kritiska moment;

  Sammanfattning : EU formas av sina kriser och utgör summan av de lösningar man funnit för kriserna. Så skrev en av EU:s pionjärer, fransmannen Jean Monnet, i sina memoarer. Historien har givit honom rätt. Den ekonomiska krisen i spåren av coronapandemin är den senaste i raden av kriser som historiskt har avlöst varandra. LÄS MER

 4. 4. Lära gamla hundar att sitta? Logic of appropriateness och vettingprocesser i Estland och Ukraina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ossian Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Underrättelsereform; logic of appropriateness; tjekism; demokratisk kontroll; post-sovjet; Estland; Ukraina; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer säkerhets- och underrättelsetjänstreform i två forna sovjetrepubliker, Estland och Ukraina, undersökas med hjälp av logic of appropriateness. När Sovjetunionen föll fann sig både Estland och Ukraina i en prövande säkerhetssituation och behövde snabbt bestämma sig för vilken väg de respektive staterna skulle ta när det gällde underrättelsetjänsten och det forna KGB. LÄS MER

 5. 5. The Rules of the Game : A qualitative study on the informal gender power structures of Folke Bernadotte Academy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Hansson; Anja Holgersson; [2021]
  Nyckelord :feminist institutionalism; development organisations; Folke Bernadotte Academy; gender power structures; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Development organisations are generally believed to be fairly gender equal workplaces, with gender related issues seen as something external or foreign to the organisation. However, all organisations exist within gendered structures, and should not be considered as gender neutral or separate. LÄS MER