Sökning: "Logistic Regression Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Logistic Regression Analysis.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Probable Post-Traumatic Stress Disorder and Probable Alcohol Use Disorder in association to violent behaviour in Ukrainian Anti-Terroristic Operation veterans

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Iuliia Toptunenko; [2018]
  Nyckelord :alcohol use disorder; post-traumatic stress disorder; Ukrainian veterans; violent behavior;

  Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder, Alcohol Use Disorder and violent behavior are common among post-deployment war veterans. This study investigated the occurrence and co-occurrence of probable Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), probable Alcohol Use Disorder (AUD) and violent behavior, and specifically investigated whether co-occurrence of probable PTSD and probable AUD escalates violent behavior in Ukrainian male help-seeking Anti-Terroristic Operation (ATO) veterans. LÄS MER

 3. 3. A Life-course Perspective on Retirement Trajectories of Colombia’s Older Workers. The roles of family composition and work-related characteristics in explaining retirement from a gender perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :María Cristina Aguirre Valverde; [2018]
  Nyckelord :Colombia; retirement; population ageing; informality; fertility; demographic transition.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the influence of family composition and work-related characteristics on retirement and to identify to what extent these factors explain the differences in retirement rates between men and women. This study is conducted under a life-course perspective framework and uses a logistic regression and a Blinder-Oaxaca decomposition analysis as methodological approaches. LÄS MER

 4. 4. Användning av maskininlärning för att välja ut porträtt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :David Axelsson Ahl; Lotta Paulsson; [2018]
  Nyckelord :clustering; logistisk regression; bildanalys; weka; amazon rekognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis evaluates the use of Clustering and Regression to separate good images from a given set of images. Whether the images are good or not is decided by the customers of the company that this system is developed for. In this thesis these customers are represented by a number of test persons. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan teampersonlighet och entreprenörers framgång i startup-processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Elvander; [2018]
  Nyckelord :personlighet; teampersonlighet; målmedvetenhet; utåtriktning; öppenhet; NEO PI-3; affärsinkubator; startup-företag.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien undersökte sambandet mellan teampersonlighet och framgång i startup-processen av nya företag. För att undersöka detta samlades personlighetsdata samt data gällande genomförda startup-aktiviteter in från 32 team, vilka deltog i affärsutvecklingsprogram på någon av ett antal olika affärsinkubatorer, fördelade över fem svenska orter. LÄS MER