Sökning: "Logistic center"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Logistic center.

 1. 1. A study on layout design for a logistic center – Case study at ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Delon Mikhail; Stapheen Sadllah; [2020]
  Nyckelord :Layout Planning; Logistic center; Systematic Layout Planning; Value Stream Mapping; ASRS; AGV; AMR;

  Sammanfattning : Most organizations understand that in order to progress in a market that is dominated by competition, they must identify practices that can lead to improvements and obtaining competitive advantages. As a way to drive improvements, it has led to the link between layout planning and supply chain management receiving growing awareness. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 3. 3. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 4. 4. BYGGTRAFIK OCH LOGISTIK : Förslag på logistiklösningar vid nybyggnation av resecentrum i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joel Olofsson; Mattias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :infrastruktur; resecentrum; logistik; byggtrafik; logistiklösningar; CLC; just in time; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt these to new travel center in Västerås. LÄS MER

 5. 5. Environmental Impact of E-Commerce Logistics : When is Home Delivery More Efficient than Collection-Delivery Points?

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Thed Kerrén; [2019]
  Nyckelord :B2C; e-commerce; logistics; delivery; CDP; external; effects; environmental; emission; VRP; CVRP CNL; Logit;

  Sammanfattning : In the literature on B2C logistics of e-commerce, the two main delivery methods - home delivery and delivery to collection-delivery points (CDPs) - have rarely been compared with respect to their environmental effects. This is the case despite a growing e-commerce and the fact that the logistic part of the transportation sector stands for a great amount of the pollution in urban areas. LÄS MER