Sökning: "Logistik regression"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Logistik regression.

 1. 1. Creating a Back Stock to Increase Order Delivery and Pickup Availability

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :John Nguyen; Kasper Lindén; [2019]
  Nyckelord :e-commerce; back stock; statistics; supervised machine learning; linear regression; Scikit-learn; e-handel; baklager; statistik; övervakad maskininlärning; linjär regression; Scikit-learn;

  Sammanfattning : Apotek Hjärtat wants to keep developing their e-commerce website and improve retrieval and delivery of orders to customers. Click and Collect and Click and Express are two options for retrieving e-commerce orders that are available if all products in the order are present in the store. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Testautomatisering på en Microsoft-plattform inom banksektorn : En undersökning om hur automatiska integrations- och regressionstester kan implementeras på Handelsbanken

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ennea Purger; Victor Nordlund; [2018]
  Nyckelord :Test automation; Handelsbanken; integration testing; testing tools; C#; Microsoft; Jenkins; MSTest.; Testautomatisering; Handelsbanken; integrationstester; testverktyg; C#; Microsoft; Jenkins; MSTest;

  Sammanfattning : I många år har testning varit ett sätt att öka kvalitén på utvecklad programkod. I och med teknikens framsteg har testautomatisering blivit ett hett ämne inom programutveckling för att effektivisera den manuella testprocessen. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro/kvalitetsutfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathias Lidevad; Alexander Stenfeldt; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; Sjukfrånvaro; Kvalitet; Korrelation; RAMP; Ergonomiverktyg; Fallstudie;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in Köping. LÄS MER

 5. 5. Financial Risk Profiling using Logistic Regression

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lovisa Emfevid; Hampus Nyquist; [2018]
  Nyckelord :Logistic regression; principal component analysis; stepwise selection; cross;

  Sammanfattning : As automation in the financial service industry continues to advance, online investment advice has emerged as an exciting new field. Vital to the accuracy of such service is the determination of the individual investors’ ability to bear financial risk. To do so, the statistical method of logistic regression is used. LÄS MER