Sökning: "Logistik regression"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Logistik regression.

 1. 1. Active versus Passive Investment : A China and Hong Kong comparison

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Karlsson; Didrik Brinkestam Persson; [2020]
  Nyckelord :Active Investment; CAPM; China; Hong Kong; Index; Passive Investment;

  Sammanfattning : Investors have been debating whether active or passive management is the better strategy for a very long time where the majority conclude passive investment the most beneficial strategy in terms of after cost. Due to limited research in emerging markets, this study examines whether active or passive management is the most remunerative strategy in mainland China and Hong Kong, considering the difference in attributes between the regions. LÄS MER

 2. 2. Företagskultur – en viktig faktor för att bedriva miljöinnovation? : En studie om sambandet mellan företagskultur och miljöinnovation inom den svenska tillverkningsbranschen och tjänstesektorn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Neuman; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; innovation; corporate culture; manufacturing industry; service sector; Miljöinnovation; innovation; företagskultur; tillverkningsbranschen; tjänstesektorn;

  Sammanfattning : De miljörelaterade utmaningarna som världen står inför medför en ökad press på företag från intressenter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte skadar miljön utan berikar den. En förutsättning för att kunna möta miljöutmaningarna anses vara att företag i högre utsträckning bedriver innovation där hänsyn tas till dessa miljörelaterade problem, så kallade miljöinnovationer. LÄS MER

 3. 3. The determinants of CEO compensation in Nigeria : a quantitative study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olusegun Damilola Akinwunmi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increase in executive compensation in the last few decades has attracted interest in CEO compensation and other top management pay. This has caused the determinants of CEO compensation to remain at the center of debate and discussion among the academic literatures in recent time. LÄS MER

 4. 4. Manliga valberedares dolda inflytande över svenska styrelsers jämställdhet : En kvantitativ studie över valberedningars sammansättning, dess struktur och styrelsers jämställdhetsutveckling sedan införandet av svensk kod för bolagsstyrning 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Nordin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; valberedning; styrelse; homosocial reproduktion; institutionell teori; resursberoende teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019). Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). LÄS MER

 5. 5. The impact of intellectual capital on the Pharmaceutical and Food Industry company’s financial performance : By using Data Envelopment Analysis in the Tehran Stock Exchange

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Soolmaz Assadi; Ali Esmaili; Haseeb Akram Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The Intellectual Capital (IC) term was introduced by Sveiby and his group in Sweden 1986 (Sullivan, 1998). The main point in all organizational analyses is to evaluate performance, and therefore an organization’s success is not imaginable without a performance evaluation system. LÄS MER