Sökning: "Logistik sju r"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Logistik sju r.

  1. 1. Materialdistribution i ett tillverkningsföretag : en fallstudie av PartAB

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Pär Hjärpe; [2007]
    Nyckelord :logistik; materialdistribution; supply; internlogistik; processanalys;

    Sammanfattning : The purpose of this project is to study Partab's material distribution process, furthermore identify critical problem areas within the company. Further the aim is to provide suggestions to new work procedures regarding material distribution and related processes. Appropriate literature has been used as a support in this process. LÄS MER