Sökning: "Lois Tyson."

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lois Tyson..

 1. 1. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 2. 2. The Significance of the Unconscious : A Literary Study of Fear Factors and Psychological Blockings in the Harry Potter Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; fear; psychoanalytical criticism; the unconscious;

  Sammanfattning : This essay examines various fears presented in the Harry Potter series along with the psychological blockings connected to each fear. Furthermore, this study examines whether the effect of the characters’ actions and behaviours in situations that frightens them can simulate strategies of managing fears in real-life situations as well. LÄS MER

 3. 3. In Conflict with Conformity : The Protagonist’s Struggle against Victorian Institutions and Gendered Behavioral Norms in Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Robin Axén; [2016]
  Nyckelord :Charlotte Brontë; Jane Eyre; behavioral norms; conformity; gender; nineteenth century; patriarchy; Victorian; Charlotte Brontë; Jane Eyre; konformitet; könsnormer; patriarkat; viktoriansk; uppförandekoder;

  Sammanfattning : This essay examines the theme of conformity in Charlotte Brontë’s novel Jane Eyre. It highlights in particular theprotagonist’s conflict with conformity as criticism of social inequality in terms of gender. LÄS MER

 4. 4. Den enda rätta – Ideologisk anpassning vid översättning av en pedagogisk bok om kärlek

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ida Lodin; [2016]
  Nyckelord :kulturell anpassning; översättning; ideologisk anpassning; genusaspekter; heteronormativitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete bygger på min översättning av de två första kapitlen i boken L’amour expliqué a nos enfants (Simonnet & Bacharan 2000), som är en pedagogisk bok om kärlek för barn och ungdomar. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från Hellspong och Ledins modell (1997). LÄS MER