Sökning: "Lokalhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Lokalhistoria.

 1. 1. Undervisning utifrån lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :historiedidaktik; historieundervisning; identitet; lokalhistoria;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vad säger tidigare forskning kring fördelar respektive nackdelar angående lokalhistoria i historieundervisningen? Metoden som har använts i insamlingen av källmaterial har varit diverse databaser med inriktning mot pedagogisk forskning som exempelvis Libsearch, samt en mindre samling av tryckta källor. I resultatet framförs olika anledningar till varför lokalhistoria kan vara fördelaktigt, respektive vilka utmaningar eller risker som kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Järnvägen tågar in i Lerum : Konsekvenserna av Västra stambanan för Lerums sockens utveckling i relation till övriga Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pontus Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Lokalhistoria; järnvägen; stambana; västra stambanan; konsekvenser; jämförelse;

  Sammanfattning : Most of the research regarding the impact of railroad systems is conducted at a national level and seeks to generalise the consequences that it had for the county villages. There are researchers that delve deeper and wish to explore these consequences at a more local level. However, this naturally presents an issue. LÄS MER

 3. 3. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 4. 4. Metoder för arbete med lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Axel Szabo; [2019]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Historiemedvetande; Historiebruk; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Lokalhistoria är ett återkommande inslag i utbildningen till ämneslärare med ingång i historia på Malmö universitet. Det är dock något som känns förbisett bland verksamma lärare ute på skolorna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ämneslärare i framförallt Malmö arbetar med lokalhistoria i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Fotboll i Textilstaden : En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Kulturhistoria; Lokalhistoria; Borås; Arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. LÄS MER