Sökning: "Lokalhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Lokalhistoria.

 1. 1. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 2. 2. Metoder för arbete med lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Axel Szabo; [2019]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Historiemedvetande; Historiebruk; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Lokalhistoria är ett återkommande inslag i utbildningen till ämneslärare med ingång i historia på Malmö universitet. Det är dock något som känns förbisett bland verksamma lärare ute på skolorna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ämneslärare i framförallt Malmö arbetar med lokalhistoria i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Fotboll i Textilstaden : En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Kulturhistoria; Lokalhistoria; Borås; Arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. LÄS MER

 4. 4. Lokalhistoria i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Axel Szabo; [2018]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Local history; Historia; Gymnasieskola; Skola;

  Sammanfattning : Local history is a recurring theme in the teachers' program for upper secondary school at Malmö University. It is, however, something that feels widely underused in the everyday work of an upper secondary school teacher. LÄS MER

 5. 5. Ett anspråkslöst monument : En lokalhistorisk studie om Bergunda kanal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Markus Edmonds; [2018]
  Nyckelord :Bergunda kanal; lokalhistoria; nyodling; Hushållningssällskapet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER