Sökning: "Lokaliseringsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Lokaliseringsbeslut.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 3. 3. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 4. 4. Statliga incitament inom reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Albin Björhag; Filip Skärin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte– Studien syftar till att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller som i framtiden skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut. För att uppfylla syftet har två frågeställningar undersökts:  Vilka statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut?  Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska företags reshoringbeslut i framtiden? Metod– För att uppfylla syftet med studien genomfördes en fallstudie inkluderande 19 respondenter från 14 organisationer. LÄS MER

 5. 5. Hantering och lokalisering av produktionsprocesser inom sektorn för vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Linnéa Jonsson; Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Produktionsprocess; stödprocess; resursutnyttjande; effektivitet; vård och omsorg; lokaliseringsbeslut;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet har varit att undersöka hur decentralisering av produktionsprocesser inom sektorn för vård och omsorg uppfyller prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad i jämförelse med centraliserade eller outsourcade produktionsprocesser. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: [1] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kvalitet? [2] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet tid? [3] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kostnad? Metod – En fallstudie genomfördes och intervjuer, observationer och dokumentstudier användes för att inhämta empiri. LÄS MER