Sökning: "Lokaljournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Lokaljournalistik.

 1. 1. Kan den subalterna samen tala? : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av hur lokalmedier framställer samer i rapportering om naturskydd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Albin Bohlin; [2023]
  Nyckelord :Naturskydd; samer; lokaljournalistik; kritisk diskursanalys; subalternisering;

  Sammanfattning : Drygt 15 procent av Sveriges landyta består av natur som på något sätt är skyddad. Över hälften av den skyddade naturen finns i de tre nordvästligaste länen, vilka dessutom är en del av Sápmi – den geografiska hemvisten för Nordens enda urfolk, samerna. LÄS MER

 2. 2. Att förklara det oförklarliga: : Lokalpressen och skolattackerna 2021–2022

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Paulina Haglund; Walaa Naeem; [2023]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; brottsjournalistik; gestaltning; skolvåld; skolattack; Skåne; förövare; brottsoffer;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: I flera europeiska länder, men också USA, kan vi se att skolskjutningar och skolattacker är mer vanligt förekommande än i Sverige. Men även i Sverige inträffar dessa dåd. Varje dag publiceras mängder av nyhetsartiklar på lokal, regional och nationell nivå. LÄS MER

 3. 3. "Hotfull man sköts av polis" : En kritisk diskursanalys av hur polisen konstrueras i svensk riks- kontra lokaljournalistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joacim Andersson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; Kritisk diskursanalys; Kvalitativ innehållsanalys; Polisen; Polismyndigheten; Journalistik; Lokaljournalistik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if local newspapers construction of the Swedish authorities differs from the national newspapers. This was done using a qualitative method, using the Swedish police authority as a practical example. This by analyzing two articles each from five different news events concerning the police and their job. LÄS MER

 4. 4. Nyheter på ett silverfat : En studie om användandet av pressmeddelanden vid lokaltidningar i norra Sverige

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Felicia Danstål Skiöld; [2022]
  Nyckelord :PR; pressmeddelanden; lokaljournalistik; källkritik; politisk ekonomi; kommersialisering; informationssubventioner; churnalism;

  Sammanfattning : Informationssubventioner av olika typer – pressmeddelanden inkluderade – har fått ett allt större utrymme i journalistiken, inte minst till följd av ekonomiska påtryckningar där journalisterna måste skapa nyheter kostnadseffektivt. Därför använder de sig av färdig­paketerat material från externa aktörer. LÄS MER

 5. 5. "Vårt jobb är inte att hålla någon under armarna” : En kvalitativ intervjustudie om lokala sportjournalisters förhållningssätt till yrkesidealen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Wilhelm Edlund; Gustavsson Emil; [2022]
  Nyckelord :Sportjournalistik; lokaljournalistik; kommersialisering; yrkesideal; källberoende;

  Sammanfattning : Problemformulering: Journalistikens professionalisering tog fart under 1900-talet. Sportjournalistiken har historiskt inte följt med i den utvecklingen, utan har många gånger inte setts som en accepterad del av journalistiken. LÄS MER