Sökning: "Lokalpress"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Lokalpress.

 1. 1. Det brinner! : En studie om lokaltidningars dubbla uppdrag vid en krissituation utifrån rapporteringen om skogsbränderna i Hälsingland 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Miriam Maul; Amanda Bodin; [2020]
  Nyckelord :Krissituation; betalvägg; digitalisering; skogsbränder; lokaljournalistik.;

  Sammanfattning : En kommersiell lokaltidning förväntas leverera kvalitetsjournalistik till allmänheten och samtidigt är de beroende av att människor är prenumeranter som betalar för deras journalistik. Detta ställs på sin spets vid en krissituation när samhällets behov av korrekt information är stort. LÄS MER

 2. 2. Utlänningar som offer och framgångssagor i nyheterna : Kvantitativ innehållsanalys av lokal- och rikspressens rapportering om flykting- och invandringsfrågor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jasmine Gestblom; Mariam Huss; [2020]
  Nyckelord :Asylsökande; flykting; invandrare; lokalmedia; riksmedia; utlänning;

  Sammanfattning : Med hjälp av teorin om nyhetsvärdering, nyhetsurval och gestaltning besvarar den här kvantitativa innehållsanalysen frågorna: hur lokal- och rikspress rapporterar om flykting- och invandringsfrågor, vilka ämnen som förekommer i rapporteringen, vem som får komma till tals samt hur migranter och flyktingar gestaltas inom Aftonbladet, Dagens Nyheter, Borås Tidning och Eskilstuna-Kuriren. Vi antog att lokalpressens närhet till medborgarna skulle påverka nyhetsurvalet och gestaltningen, och därmed skilja sig från rikspressen. LÄS MER

 3. 3. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 4. 4. Skogsbränderna 2018: Lokala hjältar och ett nationellt problem : En kvantitativ innehållsanalys av gestaltningar i rapporteringen av skogsbränderna 2018 i nationell- och lokal press.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nadja Nordberg; Clara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Forest fires 2018; tonality; framing; printed newspapers; quantitative content analysis; Skogsbränderna 2018; tonalitet; gestaltning; tryckt press; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The summer of 2018 has gone down in history as one of the hottest summers in Sweden of all time. The forest was on fire in several places around the country and in retrospect, the fires have been described as the most extensive forest fires in Sweden in modern times. LÄS MER

 5. 5. Svensk EU-bevakning – Ett demokratiproblem? : En kvantitativ undersökning av svensk lokalpress EU-bevakning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Nilsson-Gjörloff; [2020]
  Nyckelord :European union; Journalism; quantitative content analysis; news media; Sweden; local newspapers; politicians; criticism; Europeiska unionen; Journalistik; kvantitativ innehållsanalys. nyhetsmedia; Sverige; lokalpress; politik; kritik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if the criticism aimed at the Swedish media was justified or not. The Swedish media’s coverage of the EU is a heavily debated subject between scientists and politicians alike. The coverage has come under fire for being irregular and for only focusing on the national part of the European union. LÄS MER