Sökning: "Lokalt"

Visar resultat 1 - 5 av 1242 uppsatser innehållade ordet Lokalt.

 1. 1. External Streaming State Abstractions and Benchmarking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sruthi Sree Kumar; [2021]
  Nyckelord :Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching; Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching;

  Sammanfattning : Distributed data stream processing is a popular research area and is one of the promising paradigms for faster and efficient data management. Application state is a first-class citizen in nearly every stream processing system. Nowadays, stream processing is, by definition, stateful. LÄS MER

 2. 2. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2021]
  Nyckelord :Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Sammanfattning : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. LÄS MER

 3. 3. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Nyman Svensson; [2021]
  Nyckelord :inhemska perenner; ekologi; naturalistiska planteringar; rödlistan;

  Sammanfattning : Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett problem. LÄS MER

 4. 4. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torben Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Sammanfattning : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. LÄS MER

 5. 5. Besvikelse eller genomtänkt strategi? : En studie av de som bildade ett lokalt parti inför valen 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Edenmyr; [2021]
  Nyckelord :local parties; local politics; new party emergence; party formation; political entrepreneurship; lokala partier; lokalpolitik; partibildning; politiskt entreprenörskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine explanations for why Swedish local political parties are formed. This is done by using a statistical method with a focus on first person explanations, whereas previous research either has focused on third person explanations or conducted small scale studies. LÄS MER