Sökning: "Loneliness in old age"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Loneliness in old age.

 1. 1. "Många tror det är naturligt att må dåligt som gammal" : En tematisk textanalys av hur äldre med depression skildras i svensk media

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Erik Bexell; Alice Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly; older adults; ageism; depression; mental health; stigma; newspaper articles; media; Äldre; ålderism; depression; psykisk ohälsa; stigma; tidningsartiklar; media;

  Sammanfattning : Hur medier omskriver ett fenomen påverkar allmänhetens inställning till det berörda fenomenet. I denna uppsats presenteras en studie av om, och i så fall hur, stigma framkommer då svenska medier skildrar äldre med depression. LÄS MER

 2. 2. "Även solen har sina fläckar" : Ensamhet hos svenska spanienpensionärer på solkusten – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Fischer; [2022]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly; Isolation; Health; Spain; Context; Diakonia; Social work; Swedish retirement; Migration; Ensamhet; Äldre; Isolering; Hälsa; Spanien; Sammanhang; Diakoni; Socialt arbete; Svenska pensionärer; Migration;

  Sammanfattning : The phenomenon of Swedish retirement choosing to emigrate abroad is increasing. Spain is a popular destination, partly for the climate, but also for the Cheaper living standards. Moving abroad in old age does not just have to mean happiness. LÄS MER

 3. 3. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabella von Platen; [2022]
  Nyckelord :Social isolering; utemiljö för äldre; terapeutisk park;

  Sammanfattning : Den ökande livslängden i Sverige ger en allt äldre befolkning. Med stigande ålder ökar risken för social isolering när vänkretsen glesas ur. Många äldre får en försämrad hälsa vilket gör det svårare att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet och social isolering hos äldre : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Barvesten Lindstedt; Jason Benetatos; [2022]
  Nyckelord :Loneliness; Management strategies; Older people; Primary care; Sense of coherence; Social isolation; Ensamhet; Hanteringsstrategier; KASAM; Primärvården; Social isolering; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund Social isolering och ensamhet hos äldre är ett välkänt problem som är svårt att definiera, upptäcka och behandla. Det finns inga effektiva och standardiserade metoder för att diagnostisera problemen och ansvaret för att hantera konsekvenserna hamnar inte sällan hos personen själv eller hos deras närstående. LÄS MER

 5. 5. Den kollektiva ensamheten - En kvalitativ intervjustudie om äldre individers upplevelser av pandemin covid-19 under året 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Vanda Nyqvist Johnsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :covid-19; pandemic; narrative; phenomenology; ageism; interview; collective memories;

  Sammanfattning : In the year of 2020 the world was hit by a pandemic named covid-19, or coronavirus disease 2019. The virus affected the entire world population, more or less, and not least the elderly and various risk groups. The virus and its consequences are still current in the beginning of 2021. LÄS MER