Sökning: "Long term"

Visar resultat 1 - 5 av 6420 uppsatser innehållade orden Long term.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
  Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER

 2. 2. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 3. 3. Cheerleaders upplevelse av återgång till träning efter långvarig skada : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Strömwall; Linn Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Cheerleading; Fysioterapi; Långvariga skador; Återgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cheerleading är en relativt ny, snabbt växande lagsport i Sverige där alla medlemmar i ett lag tilldelas en speciell position. Många riskfyllda moment förekommer inom sporten och skador är vanligt, vilket leder till att utövarna därmed vilar från träning. LÄS MER

 4. 4. Value Relevance of Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance: Evidence from the Nordics

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Cheuk Hee Cheung; [2021]
  Nyckelord :Equity Valuation; Environmental Performance; Social Performance; Governance Performance; Financial Accounting;

  Sammanfattning : This study looks at the value relevance of ESG performance factors in Nordic companies during the period 2014 to 2018. Data are collected from the Resility Nordic Compass Sustainable Economics Datasets, Finbas and S&P Capital IQ. Relationships of market value of Nordic companies and corporate ESG performance are explored. LÄS MER

 5. 5. Investigation for Capacity Planning within the Supply Chain: A Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Paulina Tengqvist; [2021]
  Nyckelord :Capacity planning; supply chain capacity; capacity management; supply chain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Planning for capacity in not just the production, but also in the supply chain, is important. Strategic long-term planning for the supply chain will affect how the company will be able to meet the demand. This Master Thesis will focus on the capacities within the supply chain at PolyPeptide and how they could be planned for in the future. LÄS MER