Sökning: "Long-term performance"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden Long-term performance.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Demand Forecasting Of Outbound Logistics Using Machine learning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ashik Talupula; [2019]
  Nyckelord :Demand forecasting; Time series; Outbound logistics; Machine learning.;

  Sammanfattning : Background: long term volume forecasting is important for logistics service providers for planning their capacity and taking the strategic decisions. At present demand is estimated by using traditional methods of averaging techniques or with their own experiences which often contain some error. LÄS MER

 3. 3. Organisational ambidexterity in manufacturing SMEs : An empirical study of managers’ and workers’ perceptions of ambidextrous elements

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Gusten Eriksson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :strategic management; exploration and exploitation; employee involvement;

  Sammanfattning : Organisational ambidexterity is considered a key to company survival and performance. Despite this, organisational ambidexterity is still a poorly understood phenomenon, especially in an SME context. LÄS MER

 4. 4. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 5. 5. Time Synchronization for Full-Duplex Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ziyu Liu; Aamer Al-Hamwi; [2019]
  Nyckelord :Time Synchronization; In-band full-duplex; self-interference cancellation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In-band full-duplex has emerged as an attractive solution for significantly enhancing the throughput of wireless communication systems by doubling the spectrum efficiency compared to conventional half-duplex systems. However, the existence of self-interference is a significant barrier to operate full-duplex systems. LÄS MER